Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Statistični svet Republike Slovenije

Statistični svet RS je strokovno metodološko-posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike in najvišji predstavnik uporabnikov in strokovne javnosti. Ti pa so predstavniki Državnega zbora RS, Državnega sveta RS, Banke Slovenije, delojemalcev in delodajalcev, sodne veje oblasti, statistične stroke ter Statističnega urada RS. Statističnemu svetu trenutno predseduje dr. Anuška Ferligoj, redna profesorica statistike na Fakulteti za družbene vede.


Delovanje Statističnega sveta določa in opredeljuje Poslovnik o delu Statističnega sveta RS. Glavne naloge Statističnega sveta so: razpravljanje o srednjeročnih in letnih programih statističnih raziskovanj in njihovem izvajanju in sprejemanje mnenj v zvezi s tem, obravnava zakonodajnih predlogov, predlaganje metodoloških osnov, racionalizacije in posodabitev statističnih raziskovanj, dajanje pobud in predlogov za mednarodno statistično sodelovanje in predlaganje klasifikacij, ki so nacionalni standardi.


Statistični svet RS sestavljajo:

 • dr. Anuška Ferligoj, predsednica, strokovnjakinja s področja statistične stroke
 • mag. Irena Vodopivec Jean, namestnica predsednice, Banka Slovenije
 • mag. Karmen Hren, članica, Statistični urad RS
 • Mojca Suvorov, članica, Statistični urad RS
 • mag. Saša Jazbec, članica, Vlada RS
 • dr. Alenka Kajzer, članica, Vlada RS
 • Uršula Zore Tavčar, članica, Državni zbor RS
 • dr. Janez Barle, član, Državni zbor RS
 • dr. Janez Balkovec, član, Državni zbor RS
 • Peter Požun, član, Državni svet RS
 • Gregor Strojin, član, predstavnik sodne veje oblasti
 • Andreja Poje, članica, predstavnica delojemalcev
 • Mija Lapornik, članica, predstavnica delodajalcev
 • dr. Janez Stare, član, predstavnik statistične stroke


Gradivo in zapisniki sej Statističnega sveta