Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Statistični sosveti

Poleg Statističnega sveta RS delujejo pri Statističnem uradu RS tudi statistični sosveti − posvetovalne skupine za posamezna, vsebinsko ožja  področja državne statistike. Ti imajo v slovenski državni statistiki že dolgo tradicijo, saj so delovali že v 80.  letih prejšnjega stoletja, v letu 1995 pa so bili formalno uvedeni s Sklepom o ustanovitvi statističnih sosvetov na osnovi 15. člena Zakona o državni statistiki. Delovanje statističnih sosvetov pomembno vpliva na razvoj slovenske državne statistike na strokovni ravni in pri sodelovanju v proizvodnji uradnih statističnih podatkov udeleženih ustanov v skupnih prizadevanjih za kakovostne, pravočasne in relevantne statistike.

 

Trenutno deluje pri SURS 23 statističnih sosvetov, v njih pa deluje okoli 400 zunanjih članov in 100 članov s Statističnega urada RS. Delo statističnih sosvetov določa in opredeljuje Poslovnik o delu statističnih sosvetov. Zunanje člane statističnih sosvetov, ki v sosvetih zastopajo različne ustanove, imenujejo predstojniki teh ustanov na prošnjo Statističnega urada RS.

Seznam sosvetov: