Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Metodološki svet

Metodološki svet je eno izmed strokovnih posvetovalnih teles,  ki delujejo na Statističnem uradu.  Ustanovljen je bil z namenom, da bi dodatno skrbel za kakovost statističnih izdelkov. Člane metodološkega sveta imenuje generalni direktor Statističnega urada za obdobje treh let. Sestavlja ga deset strokovnjakov, in sicer sedem zunanjih strokovnjakov s področja statistične metodologije in trije uslužbenci Statističnega urada. Zdajšnji metodološki svet sestavljajo:

Zunanji strokovnjaki:

  • dr. Vasja Vehovar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • dr. Lea Bregar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • dr. Valentin Bucik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • dr. Katarina Košmelj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • dr. Matjaž Omladič, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
  • dr. Sašo Polanec, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • dr. Rok Blagus, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani


Uslužbenci Statističnega urada:

  • mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice SURS
  • Tatjana Novak, vodja Sektorja za splošno metodologijo in standarde
  • Tomaž Smrekar, vodja Sektorja za izkazovanje statističnih podatkov in metod


Člani Metodološkega sveta se sestanejo trikrat do štirikrat na leto. Na svojih sejah razpravljajo o predlaganih metodologijah statističnih raziskovanj, o predlogih za opustitev (ukinitev) statističnih raziskovanj in o predlaganih metodologijah za izvajanje posamezne faze splošnega statističnega procesa. Deluje v skladu z Navodilom o postopku preverjanja in odobritve metodologij statističnih raziskovanj ter o postopku ukinitve statističnih raziskovanj.

Zapisniki sej: