Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Sistem državne statistike

Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. V sistem državne statistike spadajo:

  • Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike,
  • Statistični svet Republike Slovenije,
  • statistični sosveti ter
  • druga strokovna metodološko-posvetovalna telesa.

 

Ustanove in telesa, ki tvorijo sistem državne statistike, so zadolženi za proizvodnjo uradnih statističnih podatkov, načrtovano v programih statističnih raziskovanj; to pomeni, da skrbijo, da se potrebni podatki po vseh pravilih zberejo in obdelajo in da so potem na voljo (dostopni) vsem, ki jih potrebujejo.  Pri svojem delu se ravnajo po načelih, zapisanih v Kodeksu ravnanja evropske statistike, in po Temeljnih načelih uradne statistike Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih. Med temi so še posebno zavezujoča naslednja: nevtralnost, objektivnost, strokovna neodvisnost, varovanja statistične zaupnosti in preglednost.