Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Splošno o metodah

Naloga Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je zagotoviti uporabnikom ustrezne informacije, ki jim bodo pomagale pravilno interpretirati objavljene statistične podatke. Take informacije so jim na voljo v različnih klasifikacijah, metodoloških pojasnilih, poročilih o kakovosti statističnih raziskovanj. Klasifikacije se uporabljajo za razvrščanje podatkov, ki se pridobijo z vprašalniki, iz administrativnih virov in z drugimi načini zbiranja podatkov. Metodološka pojasnila vsebujejo informacije o raziskovanjih, o metodologiji zbiranja podatkov, o izračunanih statistikah in drugo metodološko gradivo. Poročila o kakovosti vsebujejo podroben pregled komponent kakovosti statističnega raziskovanja skupaj z vrednostmi kazalnikov kakovosti.


Procesni model
Metodološki priročniki
Raziskovalni prispevki

Ena temeljnih strateških usmeritev SURS je zaveza, da se kakovost statističnih procesov in produktov nenehno spremlja in hkrati stalno izboljšuje. V povezavi s tem je nastal priročnik za sistematičen in usmerjen razvoj upravljanja kakovosti z naslovom Smernice za zagotavljanje kakovosti. Tu so na enem mestu sistematično in podrobno opisani posamezni deli procesa izvedbe statističnega raziskovanja, hkrati so ob vsakem opisu podane smernice, ki jim morajo izvajalci slediti, da bodo izvedba in posledično tudi končni rezultati kar najbolj kakovostni. Opis posameznih statističnih postopkov v tem procesu je prilagojena različica mednarodno sprejetega splošnega statističnega poslovnega procesnega modela (Generic Statistical Business Process Model). SURS je s tem uvedel standard za opis procesov, ki temelji na tujih praksah in standardih, in tako omogočil neposredno primerljivost in povezljivost z drugimi člani mednarodne statistične skupnosti.

Splošni procesni model SURS

Na tem mestu so zbrani strokovno poglobljeni raziskovalni članki in študije o različnih metodoloških temah, predstavitve različnih metodoloških tem in drugi strokovni zapisi.

Leto Naslov Avtor(ji)
2013 Short video statements on statistic (le v angleščini) Ida Repovž Grabnar
2013 Integrated statistical systems and their flexibility – How to find the balance? (le v angleščini) Rudi Seljak
2012 Implementation of the Bayesian Approach to Imputation at SURS (le v angleščini) Rudi Seljak, Zvone Klun
2012 Editing of Multiple Source Data in the Case of Slovenian Agricultural Census 2010 (le v angleščini) Rudi Seljak, Aleš Kranjc
2012 Eligibility status in Business Surveys – How to get the information and how to use it (le v angleščini) Rudi Seljak, Eva Belak
2012 Quality Assessment of the Registers and Large Administrative Data Sets (le v angleščini) Rudi Seljak
2011 Editing Process in the Case of Slovenian Register-based Census (le v angleščini) Danilo Dolenc, Milojka Krek, Rudi Seljak
2011 The impact of the quality of administrative sources on different phases of statistical process (le v angleščini) Rudi Seljak, Metka Zaletel
2011 Quality Assessment of Statistical Processes and Products at SORS (le v angleščini) Rudi Seljak
2011 Sampling Error Estimation – SORS practice (le v angleščini) Rudi Seljak, Petra Blažič
2010 Joint Presentation of Official Statistics to the Media (le v angleščini) Ida Repovž Grabnar
2010 Some Aspects of Quality Assessment of Usage of Administrative Data in Official Statistics (le v angleščini) Rudi Seljak
2010 Quality assessment in a register-based census – administrative versus statistical concepts in the case of households (le v angleščini) Danilo Dolenc
2010 Quality Reporting At SORS – Experiences and Future Perspectives (le v angleščini) Rudi Seljak, Tina Steenvoorden
2010 Interaktivni atlas Slovenije Katja Šnuderl
2010 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije v podjetjih Gregor Zupan
2009 Complex Metadata Driven Generalized System for Statistical Processing - Challenges and Threats in the Process of Data Editing (le v angleščini) Eva Belak, Metka Zaletel
2009 New Application for the Slovenian EU-SILC Data Editing (le v angleščini) Rudi Seljak
2009 Survey on Foreign Travelers – Methodology and Implementation (le v angleščini) Nataša Jokič, Rudi Seljak
2009 Impact of SMEs and fast-growing companies on survey estimates (le v angleščini) Rudi Seljak
2009 Conversion of short-term indicators series on production, turnover and prices for industrial activity according to NACE Rev. 2 at the Statistical Office of Slovenia (le v angleščini) Iris Rošker, Laura Šuštar Kožuh
2009 Quality Assessment of the Register-Based Slovenian Census 2011 (le v angleščini) Apolonija Oblak Flander, Rudi Seljak
2009 Trg bivalnih nepremičnin v Pomurju Branko Pavlin
2009 Influence of Internet on Dissemination of Official Statistics (le v angleščini) Tomaž Smrekar
2007 Use of Administrative sources for identification of Enterprise Groups in Slovenia (le v angleščini) Aleksandra Lešnjek, Mojca Zaletel Plantan

Publikacije z zbirnim naslovom Metodološki priročniki izhajajo od leta 2011.  Gre za strokovne, tematsko ožje usmerjene  publikacije. Vsebujejo podrobne teoretske opise statističnih procesov ali podprocesov in tudi praktične napotke za njihovo izvedbo. Praviloma izhajajo vse naše publikacije tudi v angleškem prevodu, publikacije iz te zbirke pa izhajajo  izjemoma samo v slovenskem jeziku (tudi  niso oštevilčene in izhajajo občasno).

Desezoniranje časovnih vrst
 
V priročniku je opisan postopek desezoniranja časovnih vrst s teoretičnega vidika; z opisom enega izmed programov za desezoniranje pa je prikazano, kako postopek desezoniranja poteka v praksi.

Statistično urejanje podatkov 
V priročniku so na pregleden način predstavljeni teoretični pojmi in praktični postopki s področja sodobnega statističnega urejanja podatkov, del priročnika pa prinaša tudi opis prakse uvajanja naprednejših metod na SURS.

Kazalniki kakovosti
 
V priročniku so podane teoretične opredelitve in praktična navodila za izračun standardnih kazalnikov kakovosti. Ti se uporabljajo na SURS za ocenjevanje kakovosti procesov in proizvodov.

Slogovni priročnik
 
V Slogovnem priročniku za pripravo statističnih objav so zbrana pravila, navodila in priporočila za izdelavo ustreznih grafičnih in tabelaričnih predstavitev podatkov ter za pisanje učinkovitih statističnih komentarjev.

Smernice za zagotavljanje kakovosti
 
Publikacija vsebuje sistematičen in podroben opis posameznih delov procesa izvedbe statističnega raziskovanja ter smernice, ki jim morajo izvajalci slediti, da bodo dosegli čim višjo stopnjo kakovosti izvedbe in posledično tudi končnih rezultatov.