Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
STAGE
Aplikacija STAGE omogoča uporabnikom prikazovanje statističnih podatkov po izbranih prostorskih enotah v kombinaciji z različnimi kartografskimi podlagami iz orodja Google Maps (Google Zemljevidi). Prostorska natančnost kartografskih prikazov nam približa pogled na prostorsko razporeditev izbranega pojava vse do ravni našega ožjega bivalnega okolja s podatki, prikazanimi v kvadratnih celicah z najmanjšo velikostjo 100 m x 100 m. Pri velikih povečavah nam orientacijo na karti olajšajo Googlove kartografske podlage. Googlove kartografske podlage ne omogočajo dvojezičnega zapisa krajevnih imen. Vir podatkov o mejah administrativnih enot je Geodetska uprava Republike Slovenije.
Slovenske občine v številkah
Elektronska interaktivna publikacija Slovenske občine v številkah daje vpogled v razlike in podobnosti med slovenskimi občinami, pa tudi v njihov položaj v državi. Vsaka občina je predstavljena s kratkim člankom. Izbrane statistične podatke in kazalnike je moč primerjati v tabelah, osnovno demografsko sliko posamezne občine pa ponuja starostna piramida. Nekateri statistični pojavi so poglobljeno razloženi tudi v tematskih člankih, dopolnjujejo jih karte in tabele.
Krajevna imena
Podatkovna baza Krajevnih imen omogoča, da na preprost način ugotovite, koliko naselij in ulic v Sloveniji ima enako ime in kolikokrat se posamezno ime ponovi, kje so prostorsko umeščeni naselja in ulice; na voljo pa so tudi osnovni podatki o naseljih in pojasnila o teritorialnih spremembah naselij.
Tematska kartografija
Aplikacija Tematska kartografija je namenjena pregledovanju vnaprej pripravljenih tematskih kart. Prikazi na kartah omogočajo enostaven in hiter pregled razporeditve pojavov v prostoru, in sicer glede na izbrano prostorsko raven in glede na izbrano statistično področje. Tematske karte so na voljo v formatu pdf. Karte si lahko ogledate ali natisnete. Omogočen je tudi dostop do podatkov v tabeli, ki ustrezajo prikazu pojava na posamezni tematski karti.