Za raziskovalce

Statistični urad RS (SURS) omogoča raziskovalcem dostop do podatkov za raziskovalni in analitični namen, in sicer do vseh podatkov, ki jih zbere v statističnih raziskovanjih, načrtovanih v vsakokratnem letnem programu statističnih raziskovanj (LPSR). Omogoča jim tudi dostop do podatkov drugih soizvajalcev dejavnosti državne statistike in do podatkov raziskovalcev, ki podatke, s katerimi razpolagajo, posredujejo na SURS z namenom, da se ti povezujejo v varnem okolju.


Raziskovalci lahko podatke uporabljajo takole:

  • - z dostopom v t.i. varni sobi na SURS,
  • - z dostopom z daljave prek interneta,
  • - z uporabo statistično zaščitenih mikropodatkov na prenosnem mediju.

Posamezne baze mikropodatkov za dostop do teh podatkov v varni sobi ali z daljave pripravi SURS raziskovalcem tako, da iz teh podatkov odstrani identifikatorje oz. identifikacijske podatke, ki bi lahko z veliko verjetnostjo razkrili opazovano enoto. Na prenosnem mediju pa jim posreduje le statistično zaščitene mikropodatke, ki so rezultat nekaterih anketnih statističnih raziskovanj, izvedenih na majhnem vzorcu.


Poleg tega sme SURS registriranim znanstvenoraziskovalnim organizacijam in registriranim raziskovalcem posameznikom posredovati tudi individualne podatke, potrebne za izvedbo anketiranja (ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče, leto rojstva, spol in poklic), vendar le omejen nabor teh podatkov, tj. v obliki t.i. vzorca oseb.


Za posamezna statistična raziskovanja, in sicer za tista, ki jih izvaja SURS, so raziskovalcem na voljo tudi vprašalniki in metodološka pojasnila k tem raziskovanjem. Izbrani primeri raziskovalnih analiz na podatkih državne statistike so dostopni na spletni strani.


Individualni podatki, ki jih zbira državna statistika za statistično obdelavo, so strogo zaupni in se ne smejo uporabljati le za statistične namene, ne glede na to, ali se nanašajo na fizične ali pravne osebe, zato je treba z njimi ravnati skrajno skrbno in odgovorno, kakršno koli omogočanje dostopa do takih pdoatkov raziskovalcem pa mora biti v skladu z Zakonom o državni statistiki.
Javni mikropodatki

Informacije o dostopu do podatkov

Nataša Zidar
Oddelek za posredovanje podatkov
T: (01) 241 52 80
E: raziskovalci.surs@gov.si
Polona Štrekelj
Odbor za varstvo podatkov
T: (01) 241 64 51
E: polonca.strekelj@gov.si
Postopki in pravila za pridobitev dostopa do podatkov za raziskovalni in analitični namen

SURS omogoča raziskovalcem pridobitev dostopa do podatkov za dva namena:

  • za statističnoanalitični namen,
  • za znanstvenoraziskovalni namen.

Pravico dostopa do podatkov lahko pridobijo:

  • registrirane raziskovalne ustanove,
  • registrirani raziskovalci,
  • analitiki, ki so zaposleni v organih državne uprave.

Raziskovalci zaprosijo za pridobitev dostopa do podatkov tako, da izpolnijo Obrazec za pridobitev mikropodatkov. Vanj vpišejo informacije o statistični analizi oz. raziskovalni nalogi, o vsebini želenih podatkov in podatke o raziskovalcih, ki bodo dostopali do podatkov. Prošnje obravnava Odbor za varstvo podatkov (OVP) na SURS.

Sodelovanja in partnerji

SURS sodeluje pri urejanju dostopa do podatkov za raziskovalce z Arhivom družboslovnih podatkov (ADP), osrednjim podatkovnim centrom družboslovnih podatkov, in še z nekaterimi drugimi ustanovami (z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani), ki so poleg SURS pooblaščeni soizvajalci dejavnosti državne statistike.

SURS sodeluje pri zagotavljanju podatkov za znanstvenoraziskovalne namene tudi v mednarodni skupnosti, predvsem v EU kot član Evropskega statističnega sistema (ESS) in tudi širše (v OECD in ZN). Kot član ESS sodeluje tudi v t.i. delovnih skupinah, ki pripravljajo zakonodajo ter strokovne in tehnične rešitve s področja mikropodatkov. Tako sodelovanje je hkrati tudi priložnost za pridobivanje novih znanj in izkušenj s tega področja ter za širjenje lastnih dobrih praks.

Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti