Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, december 2017

Cene inputov v kmetijstvu v decembru 2017 za 0,2 % višje kot v mesecu pred tem

Cene inputov v kmetijstvu so bile v decembru 2017  povprečno za 0,2 % višje kot v novembru 2017. V 4. četrtletju 2017 so bile cene inputov v kmetijstvu glede na 3. četrtletje 2017 višje v povprečju za 1,2 %.

  • 14.2.2018
  • |
  • začasni podatki

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).
 
Cene inputov v kmetijstvu v decembru 2017 na mesečni in letni ravni višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v decembru 2017 glede na november 2017 višje v povprečju za 0,2 %, glede na december 2016 pa v povprečju za 2,4 %.
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v povprečju za 0,3 % višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa se v povprečju niso spremenile.

Cene goriv v skupini energija in maziva višje kot v prejšnjem mesecu
Od goriv v skupini energija in maziva so se tudi v decembru 2017 glede na prejšnji mesec podražila goriva za gretje (povprečno  za 2,6 %) in motorna goriva (za 1,6 %), medtem ko se cene električne energije niso spremenile.
 
Cene gnojil na mesečni ravni v povprečju nespremenjene
Cene gnojil so bile v decembru 2017 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu. Drugače pa so se od enostavnih gnojil fosfatna gnojila pocenila (v povprečju za 1,6 %), od sestavljenih gnojil pa so se PK-gnojila podražila (za 1,5 %).
  
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu na mesečni ravni v povprečju nespremenjene
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v decembru 2017 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu, glede na december 2016 pa so se zvišale v povprečju za 2,9 %. Cene opreme so bile v povprečju višje za 2,8 %, cene zgradb pa v povprečju za 3,0 %.
 
Cene inputov v kmetijstvu v 4. četrtletju 2017 višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 4. četrtletju 2017 v povprečju za 1,2 % višje kot v 3. četrtletju 2017 in za 1,9 % višje kot v 4. četrtletju 2016.
  
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v 4. četrtletju 2017 višje
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 4. četrtletju 2017 glede na 3. četrtletje 2017 višje  v povprečju za 1,2 %. Najbolj so se zvišale cene v skupini energija in maziva (v povprečju za 6,1 %), najmanj pa cene v skupini krmila (v povprečju za 0,1 %). Cene gnojil in sredstev za izboljšavo tal so bile v povprečju nižje za 1,2 %.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v 4. četrtletju 2017 višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v 4. četrtletju 2017 glede na 3. četrtletje 2017 zvišale v povprečju za 1,1 %. Cene opreme so se zvišale v povprečju za 1,3 %, cene zgradb pa v povprečju za 0,8 %.  

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
XII 2017
Ø 2010 
XII 2017
XI 2017
XII 2017
XII 2016 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)108,5100,3102,2
Semena in sadike111,7100,0101,8
Energija; maziva110,1101,7108,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal93,4100,0100,6
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,6100,0100,3
Vzdrževanje opreme115,099,1101,5
Vzdrževanje zgradb105,997,398,1
Drugi proizvodi in storitve106,6100,1100,2
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)113,9100,0102,9
Oprema113,3100,0102,8
Zgradbe115,5100,1103,0
Skupaj (input 1 + input 2)110,2100,2102,4
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
X-XII 2017
    Ø 2010    
X-XII 2017
VII-IX 2017
X-XII 2017
X-XII 2016
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)108,1101,2101,6
Semena in sadike111,798,6101,8
Energija; maziva108,3106,1108,3
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal93,198,8100,9
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,6100,198,7
Vzdrževanje opreme115,6100,4101,9
Vzdrževanje zgradb107,999,8100,0
Drugi proizvodi in storitve106,4100,2100,0
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)113,9101,1102,8
Oprema113,3101,3102,7
Zgradbe115,4100,8102,9
Skupaj (input 1 + input 2)109,9101,2101,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2017 najkasneje 28. februarja 2018).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti