Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 4. četrtletje 2017

V 4. četrtletju 2017 je iskalo novo delovno silo 20,9 % delodajalcev

V 4. četrtletju 2017 je bilo okoli 3.700 več prostih delovnih mest in za 23.700 več zasedenih delovnih mest kot v istem obdobju 2016, stopnja prostih delovnih mest pa je bila višja za 4 desetinke odstotne točke.

  • 14.2.2018
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest približno taka  kot v prejšnjem četrtletju

V 4. četrtletju 2017 je bilo v Sloveniji objavljenih skoraj 17.400 prostih delovnih mest, to je približno toliko, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Z vidika dejavnosti je bilo razpisanih največ prostih delovnih mest v celotni Sloveniji v predelovalnih dejavnostih (okoli 4.500) in v gradbeništvu (nekaj več kot 3.400). Povpraševanje po novi delovni sili se je glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 58,2 %) in v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 40,1 %).

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali  nekaj več kot 10.800 prostih delovnih mest, kar je bilo 62,6 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Število prostih delovnih mest pri delodajalcih z 10 ali več zaposlenimi osebami se je glede na prejšnje četrtletje najizraziteje povečalo v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, in sicer za okoli 200.  

Koliko delodajalcev išče novo delovno silo

V to raziskovanje so zajeti delodajalci z vsaj eno zaposleno osebo razen tistih, katerih glavna dejavnost, za katero so registrirani, je kmetijstvo. Od omenjenih poslovnih subjektov jih je v 4. četrtletju objavilo vsaj eno prosto delovno mesto 20,9 %, to je za 2 desetinki odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. Zaradi ugodne gospodarske klime razpisuje čedalje več prostih delovnih mest in išče nove kandidate čedalje več različnih delodajalcev.  

Stopnja prostih delovnih mest ostaja enaka

Stopnja prostih delovnih mest je v 4. četrtletju 2017 znašala 2,3 %, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lani pa se je povečala za 4 desetinke odstotne točke. Najvišjo stopnjo prostih delovnih mest so imeli v dejavnosti gradbeništvo (6,4 %) in v dejavnosti gostinstvo (4,5 %).

Število zasedenih delovnih mest se je tudi tokrat  povečalo

V 4. četrtletju 2017 je bilo zasedenih nekaj več kot 737.700 delovnih mest, kar je za več kot 8.300 več kot v prejšnjem četrtletju. Od vseh zasedenih delovnih mest jih je bilo 81 % pri delodajalcih z 10 ali več zaposlenimi osebami. Število zasedenih delovnih mest se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih (za nekaj več kot 2.800) in v dejavnosti trgovina (za več kot 1.300).

Kako se je z vidika prostih in zasedenih delovnih mest končalo leto 2017?

Vsi trije kazalniki, ki jih spremljamo v tem raziskovanju, so že med letom nakazovali pozitivni trend. Konec leta 2017 pa je bilo stanje v primerjavi s prejšnjim koncem leta tako:
- 3.700 več prostih delovnih mest,
- 23.700 več zasedenih delovnih mest,
- 4 desetinke odstotne točke večja stopnja prostih delovnih mest.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje pa še vedno obstajajo strukturna neskladja, saj delodajalci kljub vsemu težko najdejo delovno silo za določena področja oz. delovna mesta. 

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Od leta 2015 zbira SURS podatke o številu prostih delovnih mest samostojno. Posledica tega je prelom v časovni vrsti podatkov.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti