Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2016

Slovenija je v 2016 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost 809,2 milijona EUR ali 2,0 % BDP.

Slovenija je v 2016 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 809,2 milijona EUR ali 2,0 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto zmanjšala.

  • 9.11.2017
  • |
  • začasni podatki

Za RRD porabljena sredstva nižja kot v prejšnjem letu  
Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) glede na prejšnje leto nominalno zmanjšali. V letu 2016 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 809,2 milijona EUR ali 2,0 % BDP1). V primerjavi s prejšnjim letom, ko so ta sredstva znašala 853,1 milijona, so se BIRR nominalno zmanjšali za 5 % ali za 43,9 milijona EUR; če jih izrazimo kot delež BDP, pa so se zmanjšali za 0,2 odstotne točke.
 
V absolutnem znesku je bilo zmanjšanje BIRR najizrazitejše v poslovnem sektorju, ki za izvajanje RRD porabi največ sredstev.  V 2016 so bila namreč sredstva za RRD v poslovnem sektorju nominalno za 38,7 milijonov EUR ali 6 % nižja kot v prejšnjem letu. Gledano relativno pa so se sredstva glede na prejšnje leto najizraziteje znižala v zasebnem nepridobitnem sektorju, in to za 40 %, vendar pa so vlaganja tega sektorja, če jih izrazimo v absolutnem znesku, v BIRR-u zanemarljiva (0,2 milijona EUR).  

Med vsemi osebami, ki so delale v RRD, je bilo 56 % raziskovalcev 
Med vsemi 19.975 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 11.261 (ali 56 %) raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer jih je, gledano relativno, delalo največ v visokošolskem sektorju. Če obseg dela, ki so ga v RRD opravili v letu 2016 redno zaposleni in zunanji sodelavci, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), s čimer preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenih v RRD, vidimo, da so vsi skupaj, ki so delali v RRD, opravili delo, ki bi ga opravilo 14.357 oseb s polnim delovnim časom, od tega 8.102  raziskovalcev (56 %). 


1) Delež bruto domačih izdatkov za RR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.

Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po sektorjih izvajanja, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po sektorjih izvajanja, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija, 2016
Viri financiranjaSektor izvedbe
skupajposlovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
1.000 EUR
Skupaj1)809.180611.897109.13187.951201
Gospodarske družbe559.381542.5627.3899.281149
Država163.98519.11683.19161.63543
Visoko šolstvo3.204 - -3.204 -
Zasebne nepridobitne organizacije4630 -96
Tujina82.56550.18918.55113.8222
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Zaposleni v RRD, Slovenija, 2016
Sektor zaposlitveVsi zaposleniRaziskovalciVsi zaposleniRaziskovalci
število1)EPDČ2)
Skupaj19.97511.26114.3578.102
Poslovni sektor12.4525.5159.5234.472
Državni sektor2.8971.9582.5011.667
Visokošolski sektor4.6143.7762.3211.951
Zasebni nepridobitni sektor12121212
1) Podatki, prikazani v številu, vključujejo zaposlene v RRD za nedoločen in določen čas.
2) Podatki, prikazani v EPDČ, vključujejo zaposlene v RRD za nedoločen in določen čas in zunanje sodelavce.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
 Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto 2016 so začasni. Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni 8. marca 2018.   
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti