Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2017

Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nižje za 0,2 %, na letni ravni pa za 1,3 %

V juliju 2017 so se cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni znižale povprečno za 0,2 %. V povprečju so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu znižale za 0,4 %, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu  zvišale za 0,2 %.

  • 14.9.2017
  • |
  • začasni podatki
Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

V juliju 2017 nižje cene inputov v kmetijstvu
V juliju 2017 so bile cene inputov v kmetijstvu v povprečju za 0,2 % nižje kot v juniju 2017 in za 1,3 % nižje kot v juliju 2016.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,4 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v juliju 2017 v primerjavi s predhodnim mesecem znižale v povprečju za 0,4 %, v primerjavi z julijem 2016 pa so bile nižje v povprečju za 2,7 %.

Nižje cene v skupini energija in maziva ter nižje cene nekaterih krmil
V skupini energija in maziva so se v juliju 2017 na mesečni ravni znižale cene goriv (v povprečju cene goriv za gretje za 5,0 % in cene motornih goriv za 0,2 %), cene električne energije in maziv pa so ostale nespremenjene.

V skupini krmila pa so se v juliju 2017 na mesečni ravni znižale le cene žit in drugih proizvodov (v povprečju za 0,8 %), medtem ko se cene močnih krmil niso spremenile.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje v povprečju za 0,2 %
V juliju 2017 so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu za 0,2 % višje kot v juniju 2017 in za 2,1 % višje kot v juliju 2016.

V primerjavi z junijem 2017 so se v juliju 2017 zvišale cene zgradb (v povprečju za 0,4 %), medtem ko se cene opreme niso spremenile.
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VII 2017
Ø 2010 
VII 2017
VI 2017
VII 2017
VII 2016 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)106,499,697,3
Semena in sadike114,1100,0100,9
Energija; maziva100,198,7100,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal95,4100,085,5
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,499,995,9
Vzdrževanje opreme114,899,9101,2
Vzdrževanje zgradb107,6100,399,7
Drugi proizvodi in storitve106,3100,4100,5
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,6100,2102,1
Oprema111,9100,0101,7
Zgradbe114,3100,4102,8
Skupaj (input 1 + input 2)108,399,898,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti