Računi emisij v zrak, Slovenija, 2015

V letu 2015 nekoliko večja količina emisij ogljikovega dioksida in trdnih delcev kot v letu 2014

V letu 2015 je bila količina emisij ogljikovega dioksida (CO2) za 1,8 %, količina emisij trdnih delcev PM10 pa za 0,7 % večja kot v 2014. Najbolj (za 38 %) je upadla količina emisij žveplovih oksidov (SOx), največjo rast količin emisij (za 8,5 %) pa smo zabeležili pri didušikovem monoksidu (N2O).

  • 13.9.2017
  • |
  • brez statusa

Količina emisij CO2 v letu 2015 večja kot v 2014

V letu 2015 je nastalo 14,6 milijona ton ali za 1,8 % več emisij CO2 kot v 2014. Emisije CO2 iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti so bile večje za 1,3 %, iz gospodinjstev pa za 3,8 %. V prvem primeru je bila največja rast zabeležena v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (2,7 %) ter v prometu in skladiščenju (2,2 %), v drugem pa je največ k rasti prispevalo ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih; količina teh emisij je bila na letni ravni večja za 7,2 %.

Največji deleži emisij CO2 so izhajali iz oskrbe z električno energijo, plinom in paro (31,4 %), iz prometa in skladiščenja (27,6 %) ter iz gospodinjstev (20,7 %), od teh največ (76,6 %) iz prometa.

Količina emisij dušikovih oksidov (NOx) manjša za skoraj desetino

Emisije NOx so se leta 2015 glede na leto prej zmanjšale za 9,5 %, z 48.300 ton na 43.700 ton. Največ, 51,0 %, jih je izviralo iz prometa in skladiščenja, 10,3 % iz oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 9,1 % iz predelovalnih dejavnosti, 11,5 % iz drugih dejavnosti, 18,1 % pa iz gospodinjstev.

V letu 2015 je več kot 70 % emisij trdnih delcev PM10 izviralo iz gospodinjstev

V letu 2015 je nastalo 13.800 ton emisij PM10, kar je 0,7 % več kot v 2014. V predelovalnih dejavnostih je nastalo 10,0 % emisij PM10, v prometu in skladiščenju 9,4 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro 2,7 %, v drugih dejavnostih pa 7,0 %. Največji delež (70,9 %) emisij PM10 je izviral iz gospodinjstev, od tega 90 % (ali 63,8 % vseh) iz ogrevanja in hlajenja.

Količina emisij SOx v 2015 manjša za 38 %

V letu 2015 so glede na leto 2014 najbolj upadle količine emisij SOx (za 38 %) ter NOx (za 9,5 %), manjši upad (za 1,7 %) je bil zabeležen tudi pri količinah emisij žveplovega heksafluorida (SF6). Pri vseh drugih emisijah je bila zabeležena rast količin: najbolj so se glede na leto prej povečale količine emisij N2O in delno fluoriranih ogljikovodikov (HFC); prvih za 8,5 %, drugih pa za 5,3 %.

Grafikon 1: Emisije CO2, Slovenija
Grafikon 1: Emisije CO<sub>2</sub>, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Emisije trdnih delcev PM10, Slovenija
Grafikon 2: Emisije trdnih delcev PM<sub>10</sub>, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 3: Emisije NOx po izvoru, Slovenija, 20151)
Grafikon 3: Emisije NO<sub>x</sub> po izvoru, Slovenija, 2015<sup>1)</sup>
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 1: Emisije v zrak in indeks rasti, Slovenija
20142015 2015
2014
Ggindeks
  CO214.373,814.633,7101,8
  CO2 iz biomase1)2.900,12.975,5102,6
  N2O2,62,8108,5
  CH479,281,5102,9
  HFC2)328,2346,2105,3
  PFC2)15,215,7103,4
  SF62)15,014,798,3
  NOx48,343,790,5
  SOx8,85,562,0
  NH318,919,2101,3
  NMVOC31,932,3101,3
  CO106,9109,5102,5
  PM1013,713,8100,7
  PM2,512,112,2101,0
1) Podatki za emisije CO2, ki izvirajo iz biomase, se objavljajo ločeno, saj jih mednarodne organizacije ne prištevajo med količine toplogrednih plinov.
2) V ekvivalentih CO2.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti