Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev, podrobni podatki, Slovenija, 2016

V 2016 prodanih za 21,3 milijarde EUR industrijskih proizvodov in storitev

Industrijska podjetja v Sloveniji so v 2016 prodala za okoli 21,3 milijarde EUR proizvodov in storitev ali za skoraj 6 % več kot v 2015. Rast prihodkov industrijskih podjetij je bila v celotni Evropski uniji nekoliko nižja, in sicer 0,9-odstotna.

  • 5.9.2017
  • |
  • končni podatki

Več kot 75 % prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarjenih s prodajo na tujih trgih

Tudi končni podatki kažejo, tako kot začasni, objavljeni v juniju 2017, da je industrijska proizvodnja v 2016 naraščala: industrijska podjetja v Sloveniji so v 2016 prodala za okoli 21,3 milijarde EUR industrijskih proizvodov in storitev ali za skoraj 6 % več kot v 2015. Vrednost prodaje proizvodov in storitev industrijskih podjetij v Sloveniji je pomenila 0,4 % vrednosti prodaje industrijskih proizvodov in storitev v celotni EU.

Več kot 75 % prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je bilo ustvarjenih s prodajo na tujih trgih. Z vidika področij dejavnosti je bil skoraj ves prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarjen v predelovalnih dejavnostih (99,4 %), v rudarstvu je bilo s prodajo ustvarjenih 0,6 % prihodka.

Po vrednosti prihodka v predelovalnih dejavnostih najuspešnejša osrednjeslovenska statistična regija

Z vidika statističnih regij je bila pri prodaji industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih v letu 2016 najuspešnejša osrednjeslovenska statistična regija, ki je ustvarila več kot 18 % vsega prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v državi. Sledile so jugovzhodna Slovenija (več kot 17 %), savinjska statistična regija (več kot 14 %) ter podravska statistična regija (več kot 13 %).

Najmočnejša panoga med predelovalnimi dejavnostmi v osrednjeslovenski statistični regiji je bila proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov (skoraj 14 %), sledili sta proizvodnja električnih naprav (več kot 13 %) in proizvodnja živil (10 %).  

Med predelovalnimi dejavnostmi najuspešnejša proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Med predelovalnimi dejavnostmi je največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarila proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (skoraj 13 %), drugi največji delež pa proizvodnja električnih naprav (nekaj več kot 12 %), ki je bila sicer najuspešnejša panoga v letih 2014 in 2015.

Celotni trg EU je v primerjavi s slovenskim trgom kazal v letu 2016 podobno sliko: največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je prav tako ustvarila proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (skoraj 15 %). Sledili sta proizvodnja živil (14 %) ter proizvodnja drugih strojev in naprav (skoraj 10 %). Tudi v preteklih letih so največje prihodke ustvarile prav te panoge.

Največji delež prihodka od prodaje na domačem trgu ustvarila proizvodnja pijač, na tujem pa proizvodnja drugih vozil in plovil

Od predelovalnih dejavnosti je na domačem trgu ustvarila največji delež svojega prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev proizvodnja pijač (več kot 79 %), sledili sta proizvodnja živil (več kot 73 %) ter dejavnost tiskanje in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (več kot 61 %). Na tujem trgu je bila med predelovalnimi dejavnostmi najuspešnejša proizvodnja drugih vozil in plovil (več kot 95 % svojega prihodka je ustvarila s prodajo industrijskih proizvodov in storitev v tujino), sledili sta proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (94 %) ter proizvodnja oblačil (skoraj 88 %).

Med proizvodi, proizvedenimi na trgih EU, najbolje prodajani osebni avtomobili

S prodajo desetih najbolje prodajanih proizvodov v državah članicah EU je bilo ustvarjenih nekaj več kot 13 % prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v EU (ta delež v zadnjih letih malce narašča). Med temi proizvodi jih je bilo kar pet, ki se nanašajo na proizvodnjo osebnih in drugih vozil. Med prvimi desetimi najbolje prodajanimi proizvodi najdemo tudi pivo, svež kruh ter zdravila. Analiza podatkov za slovenski trg je pokazala, da je bilo s prodajo desetih najbolje prodajanih proizvodov ustvarjenih v letu 2016 nekaj več kot 22 % prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev.

Največ različnih proizvodov proizvedejo v Nemčiji

V letu 2016 je bilo v celotni EU prodanih za skoraj 5.000 milijard EUR industrijskih proizvodov in storitev, kar je za 0,9 % več kot v letu 2015. Za razliko od slovenske industrije, ki v zadnjih letih beleži nekoliko strmejšo rast (v obdobju 2013–2016 je ta znašala več kot 16 %), prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in storitev celotne EU raste nekoliko počasneje (v 2013–2016: skoraj 6 %).

Po številu različnih proizvodov, ki jih proizvede posamezna država članica EU, se je na prvo mesto uvrstila Nemčija, ki je proizvedla in prodala 3.559 različnih proizvodov ali 93 % vseh proizvodov, opredeljenih v Nomenklaturi industrijskih proizvodov (NIP). Sledile so Francija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo. Slovenija se je tako kot v letu 2015 uvrstila na 18. mesto: proizvedla in prodala je 1.709 različnih proizvodov ali 45 % vseh v omenjeni nomenklaturi določenih proizvodov. Tudi v letu 2015 so bile na vrhu lestvice iste države.

Interaktivna karta 1: Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: SURS (STAGE)

Grafikon 1: Prodaja industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija1)
Grafikon 1: Prodaja industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Grafikon 2: Delež različnih proizvodov proizvedenih v državah EU, 20161)
Grafikon 2: Delež različnih proizvodov proizvedenih v državah EU, 2016<sup>1)</sup>
1) Ciper, Malta in Luksemburg ni podatka.
Vir: Eurostat
Tabela 1: Prodaja industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija, 20161)
SkupajDomači trgTuji trg
1.000 EUR
Industrija - dejavnosti po SKD 200821.315.7245.201.21416.114.511
B Rudarstvo119.49752.88266.615
  08 Pridobivanje rudnin in kamnin119.49752.88266.615
C Predelovalne dejavnosti21.196.2275.148.33116.047.896
  10 Proizvodnja živil1.493.1801.095.853397.328
  11 Proizvodnja pijač259.761205.97653.784
  13 Proizvodnja tekstilij271.66452.597219.067
  14 Proizvodnja oblačil361.17644.215316.960
  15 Prz.usnja,usnjenih in sorodnih izd.zzz
  16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.rz.poh.515.177216.171299.006
  17 Prz.papirja in izd.iz papirja752.774194.762558.012
  18 Tisk.in razm.posnetih nosilcev zapisa209.486128.38581.101
  20 Prz.kemikalij,kemičnih izd.1.064.971182.524882.446
  21 Prz.farmac.surovin in preparatovzzz
  22 Prz.izd.iz gume in plastičnih mas1.651.114420.0191.231.095
  23 Prz.nekovinskih mineralnih izd.609.574188.737420.837
  24 Proizvodnja kovin1.823.544338.9411.484.604
  25 Prz.kovinskih izd.,rz.strojev in naprav2.086.774723.1941.363.580
  26 Prz.rač.,elektronskih,optičnih izd.409.09768.264340.833
  27 Prz.električnih naprav2.608.565380.5752.227.991
  28 Prz.dr.strojev in naprav1.417.158269.3371.147.820
  29 Prz.mot.voz.,prikolic in polprikolic2.651.373159.2702.492.102
  30 Prz.dr.vozil in plovil137.0586.571130.487
  31 Proizvodnja pohištva297.079138.231158.848
  32 Dr.raznovrstne predelovalne dej.322.13242.923279.209
  33 Popravila in montaža strojev in naprav336.180181.608154.571
z statistično zaupno
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o Evropski uniji so bili pridobljeni 28. 8. 2017 s spletne strani Eurostata.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti