Invalidska podjetja, Slovenija, 2016

Porast števila zaposlenih v invalidskih podjetjih konec leta 2016 za 5 %

Najvišja povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih v obalno-kraški statistični regiji kar za 21,9 % višja od povprečne mesečne bruto plače pri vseh pravnih osebah v Sloveniji.

  • 12.9.2017
  • |
  • končni podatki

Konec leta 2016 število registriranih invalidskih podjetij enako kot v preteklem letu

V Registru invalidskih podjetij je bilo konec leta 2016 registriranih 144 invalidskih podjetij, ki so imela vsaj eno zaposleno osebo[1]; od tega jih je 130 delovalo v zasebnem in samo 14 v javnem sektorju. Število invalidskih podjetij je v primerjavi z letom 2015 ostalo nespremenjeno. Največ invalidskih podjetij se je še vedno ukvarjalo s predelovalnimi dejavnostmi (47,2 %), vendar se ta odstotek vsako leto niža, saj se vedno več invalidskih podjetij ukvarja z drugimi raznovrstnimi poslovnimi dejavnostmi (26,4 % konec leta 2016, kar je za 7,1 odstotne točke več kot konec leta 2015). V naslednjih dejavnostih invalidskih podjetij ni: v rudarstvu, oskrbi z električno energijo, plinom in paro, finančnih in zavarovalniških dejavnostih in dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti.

Konec leta 2016 je bilo glede na velikost invalidskih podjetij po številu zaposlenih[2] nekaj več velikih in majhnih invalidskih podjetij kot pred enim letom (prvih je bilo 4,9 %, drugih pa 45,1 %, leto poprej pa 3,5 % in 42,4 %), medtem ko je bilo mikro in srednje velikih podjetij nekoliko manj kot leto poprej. 

Porast števila zaposlenih v invalidskih podjetjih konec leta 2016 za 5 %

V 144 invalidskih podjetjih v Sloveniji je bilo konec leta 2016 zaposlenih 11.295 oseb, kar je 5 % več kot konec leta 2015. Razmerje med zaposlenimi moškimi in ženskami v invalidskih podjetjih se v primerjavi s preteklimi leti ni spremenilo (moških je bilo 57 %, žensk pa 43 %). Se je pa spremenilo razmerje med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju; v javnem sektorju je bilo konec leta 2016 zaposlenih četrtina, v zasebnem sektorju pa tri četrtine vseh zaposlenih oseb v invalidskih podjetjih. V javnem sektorju je tako število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom poraslo kar za 15,4 %, medtem ko se je število zaposlenih v zasebnem sektorju povečalo samo za 2 %. V zasebnem sektorju je bilo zaposlenih 52 % moških in 48 % žensk, v javnem sektorju pa je bilo razmerje med moškimi in ženskami nekoliko višje (prvih je bilo 73 %, drugih pa 27 %).

Izobrazbena struktura se z leti počasi spreminja tudi v invalidskih podjetjih. Še vedno je v teh podjetjih največ takih s srednješolsko izobrazbo (59,8 % konec leta 2016), 26,4 % je bilo takih, ki so imeli osnovnošolsko izobrazbo ali manj, tistih z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo pa je bilo 13,8 %. Delež zaposlenih v invalidskih podjetjih z osnovnošolsko izobrazbo se je v dveh letih znižal za 2,5 odstotne točke, medtem ko se je delež tistih s srednješolsko izobrazbo zvišal za 0,8 odstotne točke, tistih z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo pa je bil konec leta 2016 višji za 1,7 odstotne točke v primerjavi s koncem leta 2014.

V invalidskih podjetjih vseskozi približno polovica zaposlenih oseb invalidov

V invalidskih podjetjih je vseskozi približno polovica zaposlenih oseb invalidov (50,7 % konec leta 2016), in sicer tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju (v prvem 51 % in v drugem 50,6 %). Invalidsko podjetje mora namreč po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/07, 87/11 in 98/14) med celim poslovnim letom zaposlovati in usposabljati najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih.

V Sloveniji je bilo konec leta 2016 med vsemi delovno aktivnimi osebami 32.205 invalidov, kar je bilo 4,4 % več kot v preteklem letu. Invalidska podjetja so zaposlovala 17,8 % vseh invalidov oz. 5.728. Moških invalidov, zaposlenih v invalidskih podjetjih, je bilo med vsemi delovno aktivnimi v invalidskih podjetjih konec leta 2016  52,7 %, žensk pa 48 %. Med invalidnimi osebami je bilo 59,4 % moških in 40,6 % žensk, četrtina invalidov v invalidskih podjetjih je bila zaposlena v javnem, tri četrtine pa v zasebnem sektorju. Izobrazbena struktura invalidov je še nekoliko slabša kot velja za vse delovno aktivne v invalidskih podjetjih, saj je bilo invalidnih oseb z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo le 4,7 %, največ je takih s srednješolsko izobrazbo (60,1 %), 35,2 % pa je takih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

Najvišja povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih v obalno-kraški statistični regiji kar za 21,9 % višja od povprečne mesečne bruto plače pri vseh pravnih osebah v Sloveniji

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih je za leto 2016 znašala 1.217,14 EUR; od povprečne mesečne bruto plače v letu 2015 je bila višja, nominalno za 2,1 %, realno pa za 2,2 %. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih je za leto 2016 znašala 817,10 EUR; v primerjavi s tako plačo za 2015 se je nominalno zvišala za 2,0 %, realno pa za 2,1 %.

Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za 2016 so prejeli zaposleni v invalidskih podjetjih v obalno-kraški statistični regiji, ki je za 21,9 % presegala povprečno mesečno bruto plačo pri pravnih osebah v Sloveniji; le-ta je znašala 1.584,66 EUR. V vseh preostalih statističnih regijah so zaposleni v invalidskih podjetjih prejeli nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja.[1] Število zaposlenih oseb v invalidskih podjetjih je enako številu delovno aktivnih oseb v teh podjetjih, saj so invalidska podjetja lahko le gospodarske družbe, tako da samozaposlenih oseb tu ni. Delovno aktivne osebe, ki delajo v vseh drugih podjetjih, pa so lahko zaposlene ali samozaposlene osebe.

[2] Invalidska mikropodjetja: 0 - 9 zaposlenih oseb,
majhna invalidska podjetja: 10 - 49 zaposlenih oseb,
srednje velika invalidska podjetja: 50 - 249 zaposlenih oseb,
velika invalidska podjetja: najmanj 250 zaposlenih oseb.

Grafikon 1: Povprečna mesečna plača v invalidskih podjetjih po statističnih regijah, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača v invalidskih podjetjih po statističnih regijah, Slovenija, 2016
Grafikon 2: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih v javnem in zasebnem sektorju, Slovenija, Slovenia, 31. 12. 2016
Grafikon 2: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih v javnem in zasebnem sektorju, Slovenija, Slovenia, 31. 12. 2016
Grafikon 3: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih po starosti in spolu, Slovenija, Slovenia, 31. 12. 2016
Grafikon 3: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih po starosti in spolu, Slovenija, Slovenia, 31. 12. 2016
Tabela 1: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, 31. 12. 2016
Vsi zaposleniInvalidi
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj11.2956.4514.8445.7283.4012.327
Javni sektor2.7201.9967241.3861.102284
Zasebni sektor8.5754.4554.1204.3422.2992.043
Vir: SURS
Tabela 2: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, 31. 12. 2016
Vsi zaposleniInvalidi
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj11.2956.4514.8445.7283.4012.327
Osnovnošolska ali manj2.9811.3851.5962.0181.0101.008
Srednješolska6.7534.2642.4893.4402.2431.197
Višješolska, visokošolska1.561802759270148122
Vir: SURS
Tabela 3: Povprečne mesečne plače pri vseh pravnih osebah in v invalidskih podjetjih, Slovenija, 2016
Ø I-XII 16Ø I-XII 16
Ø I-XII 15
vse pravne osebeinvalidska podjetjavse pravne osebeinvalidska podjetja
EUREURindeksindeks
Bruto1.584,661.217,14101,8102,1
Javni sektor1.835,981.427,00102,3101,3
Zasebni sektor1.456,101.154,90101,7101,8
Neto1.030,16817,10101,7102,0
Javni sektor1.185,60948,37102,0100,5
Zasebni sektor950,65778,17101,6102,0
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti