Prodaja pesticidov, Slovenija, 2016

V letu 2016 prodanih 1.156 ton pesticidov, od tega anorganskih fungicidov 43 %

Glede na kategorije proizvodov je bilo v letu 2016 prodanih največ anorganskih fungicidov (495 ton). Sledili so drugi fungicidi in baktericidi (179 ton), fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (156 ton) ter drugi herbicidi (138 ton).

  • 13.9.2017
  • |
  • končni podatki

Med prodanimi pesticidi največ fungicidov

 V letu 2016 je bilo prodanih 1.156 ton pesticidov, od tega  največ fungicidov, 860 ton ali 74 %. Herbicidov je bilo prodanih 247 ton (21 %), insekticidov 41 ton (4 %) in drugih pesticidov 9 ton (manj kot 1 %).

 Od fungicidov je bilo prodanih največ anorganskih fungicidov (495 ton ali 58 %), sledili so drugi fungicidi in baktericidi (179 ton ali 21 %) ter fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (156 ton ali 18 %). Med herbicidi je bilo prodanih največ drugih herbicidov (138 ton ali 56 %), sledili so herbicidi na osnovi amidov in anilidov (56 ton ali 22 %). Tudi med insekticidi so izstopali drugi insekticidi z 31 tonami (76 %), sledili so insekticidi na osnovi organofosfatov (7 ton ali 17 %). Med preostalimi pesticidi je bilo prodanih največ rastlinskih olj (4 tone ali 40 %), sledili so fiziološki regulatorji rasti rastlin (3 tone ali 31 %) in moluskicidi (3 tone ali 28 %).

Prodaja pesticidov v 2016 za 10 % večja kot v 2015

 Prodaja fungicidov se je v primerjavi z letom poprej povečala za 13 % (za 100 ton), v glavnem zaradi večje prodaje anorganskih fungicidov (za 69 ton). Prodaja herbicidov se je glede na leto 2015 povečala za 10 % (za 23 ton), v glavnem zaradi večje prodaje drugih herbicidov (za 18 ton).  Prodaja insekticidov se je glede na leto 2015 povečala za nekaj manj kot 7 % (za nekaj več kot 2 toni), večinoma zaradi večje prodaje drugih insekticidov (za manj kot 2 toni). Prodaja preostalih glavnih skupin pesticidov se je glede na leto 2015 povečala še pri regulatorjih rasti rastlin (za 1,4 tone ali 96 %), zmanjšala pa pri moluskicidih (za 0,7 tone ali 22 %) in pri drugih fitofarmacevtskih sredstvih (za skoraj 17 ton ali 82 %); pri slednjih je šlo za zmanjšanje v glavnem na račun rastlinskih olj, katerih prodaja na splošno zelo niha med leti.

Grafikon 1: Prodaja pesticidov, Slovenija
Grafikon 1: Prodaja pesticidov, Slovenija
Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
METODOLOŠKO OPOZORILO

Za podatke o prodaji pesticidov v letu 2016 velja nova  UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/269 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi. Ta poleg novih dovoljenih aktivnih snovi določa tudi nekatere spremembe kod in pripadnosti višjim hierarhičnim nivojem. Prehodi aktivnih snovi iz ene glavne skupine v drugo so redki in prodane količine ne vplivajo na spremembe v primerjavi z letom 2015.

Podatki prikazujejo veleprodajo pesticidov na domačem trgu, ne pa tudi dejanske porabe v posameznem letu. Poraba je namreč odvisna tudi od zalog iz prejšnjih let, od individualnih nakupov v tujini ipd. Podatki o prodaji tudi ne odražajo porabe pesticidov v kmetijstvu, saj se ti v resnici uporabljajo tudi za druge namene (npr. za vzdrževanje železnic in cest, igrišč za golf, parkov in zelenic).

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti