Prodaja pesticidov, Slovenija, 2016

V letu 2016 prodanih 1.156 ton pesticidov, od tega anorganskih fungicidov 43 %

Glede na kategorije proizvodov je bilo v letu 2016 prodanih največ anorganskih fungicidov (495 ton). Sledili so drugi fungicidi in baktericidi (179 ton), fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (156 ton) ter drugi herbicidi (138 ton).

  • 13.9.2017
  • |
  • končni podatki

Med prodanimi pesticidi največ fungicidov

 V letu 2016 je bilo prodanih 1.156 ton pesticidov, od tega  največ fungicidov, 860 ton ali 74 %. Herbicidov je bilo prodanih 247 ton (21 %), insekticidov 41 ton (4 %) in drugih pesticidov 9 ton (manj kot 1 %).

 Od fungicidov je bilo prodanih največ anorganskih fungicidov (495 ton ali 58 %), sledili so drugi fungicidi in baktericidi (179 ton ali 21 %) ter fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (156 ton ali 18 %). Med herbicidi je bilo prodanih največ drugih herbicidov (138 ton ali 56 %), sledili so herbicidi na osnovi amidov in anilidov (56 ton ali 22 %). Tudi med insekticidi so izstopali drugi insekticidi z 31 tonami (76 %), sledili so insekticidi na osnovi organofosfatov (7 ton ali 17 %). Med preostalimi pesticidi je bilo prodanih največ rastlinskih olj (4 tone ali 40 %), sledili so fiziološki regulatorji rasti rastlin (3 tone ali 31 %) in moluskicidi (3 tone ali 28 %).

Prodaja pesticidov v 2016 za 10 % večja kot v 2015

 Prodaja fungicidov se je v primerjavi z letom poprej povečala za 13 % (za 100 ton), v glavnem zaradi večje prodaje anorganskih fungicidov (za 69 ton). Prodaja herbicidov se je glede na leto 2015 povečala za 10 % (za 23 ton), v glavnem zaradi večje prodaje drugih herbicidov (za 18 ton).  Prodaja insekticidov se je glede na leto 2015 povečala za nekaj manj kot 7 % (za nekaj več kot 2 toni), večinoma zaradi večje prodaje drugih insekticidov (za manj kot 2 toni). Prodaja preostalih glavnih skupin pesticidov se je glede na leto 2015 povečala še pri regulatorjih rasti rastlin (za 1,4 tone ali 96 %), zmanjšala pa pri moluskicidih (za 0,7 tone ali 22 %) in pri drugih fitofarmacevtskih sredstvih (za skoraj 17 ton ali 82 %); pri slednjih je šlo za zmanjšanje v glavnem na račun rastlinskih olj, katerih prodaja na splošno zelo niha med leti.

Grafikon 1: Prodaja pesticidov, Slovenija
Grafikon 1: Prodaja pesticidov, Slovenija
Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
METODOLOŠKO OPOZORILO

Za podatke o prodaji pesticidov v letu 2016 velja nova  UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/269 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi. Ta poleg novih dovoljenih aktivnih snovi določa tudi nekatere spremembe kod in pripadnosti višjim hierarhičnim nivojem. Prehodi aktivnih snovi iz ene glavne skupine v drugo so redki in prodane količine ne vplivajo na spremembe v primerjavi z letom 2015.

Podatki prikazujejo veleprodajo pesticidov na domačem trgu, ne pa tudi dejanske porabe v posameznem letu. Poraba je namreč odvisna tudi od zalog iz prejšnjih let, od individualnih nakupov v tujini ipd. Podatki o prodaji tudi ne odražajo porabe pesticidov v kmetijstvu, saj se ti v resnici uporabljajo tudi za druge namene (npr. za vzdrževanje železnic in cest, igrišč za golf, parkov in zelenic).

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti