Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, junij 2017

Vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju 2017 glede na isto obdobje 2016 višja za 7,2 %

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju 2017 za 0,8 % nižja kot v maju 2017 in za 6,7 % višja kot v juniju 2016. Prihodek od prodaje v industriji se je v primerjavi s prejšnjim mesecem prav tako znižal, za 0,5 %, medtem ko so se vrednosti zalog v industriji za prav toliko povišale.

  • 10.8.2017
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v juniju 2017 nekoliko nižja kot v maju 2017

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju 2017 za 0,8 % nižja kot v maju 2017. V rudarstvu se je znižala za 8,8 %, v predelovalnih dejavnostih in dejavnosti oskrbe z električno energijo in paro pa je bil upad vrednosti precej manjši (za 0,6 % oz. 1,1 %).
V prvi polovici leta 2017 se je vrednost industrijske proizvodnje glede na isto obdobje lani zvišala za 7,2 %.
Po namenskih skupinah se je v isti časovni primerjavi vrednost industrijske proizvodnje povsod zvišala. Za največ se je zvišala pri proizvodih za investicije (za 9,9 %), najmanjše zvišanje pa je bilo zaznano pri proizvodih za široko porabo (za 4,9 %).

Prihodek od prodaje v juniju 2017 višji kot v juniju 2016

Prihodek od prodaje v industriji je bil v juniju 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem sicer nekoliko nižji (za 0,5 %), vendar v primerjavi z junijem 2016 višji za 9,0 %. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je prihodek od prodaje v rudarstvu znižal za 12,5 %, v predelovalnih dejavnostih pa zvišal za 1,4 %.
V prvi polovici leta 2017 se je prihodek od prodaje v industriji v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta zvišal za 7,1 %.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v juniju 2017 nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v juniju v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišala za 0,5 %. V juniju 2017 se je v primerjavi z junijem prejšnjega leta vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje zvišala za 6,3 %.
Če primerjamo podatke za prvo polletje leta 2017 z istim obdobjem 2016, ugotovimo, da se je vrednost zalog zvišala, in sicer za 5,7 %.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za junij 2017 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. avgusta 2017.

Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VI 2017
V 2017 
VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
VI 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,2106,7107,2121,9
B Rudarstvo91,2104,1109,383,1
C Predelovalne dejavnosti99,4107,6107,6124,3
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro98,998,0101,7100,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,0104,0106,5117,1
  AE Energenti98,697,3102,097,4
  AI Surovine98,2105,6107,3121,3
B Proizvodi za investicije100,6114,7109,9138,8
C Proizvodi za široko porabo100,4104,8104,9116,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,3105,2107,0109,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,7104,7104,3118,1
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,0102,6103,4158,5
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,0113,6110,8128,6
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,7107,5108,3131,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,1103,2103,2100,4
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VI 2017
V 2017 
VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
VI 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,5109,0107,1118,0
B Rudarstvo87,596,4115,483,4
C Predelovalne dejavnosti101,4108,4107,0119,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,1106,2107,8118,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,3106,5107,6119,8
B Proizvodi za investicije105,6117,3109,2133,7
C Proizvodi za široko porabo99,6106,0105,5108,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,8111,4111,596,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,8104,4103,4113,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VI 2017
V 2017 
VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
VI 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,5106,3105,7117,4
B Rudarstvo114,572,067,160,5
C Predelovalne dejavnosti100,4106,6106,1118,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,3101,1100,7105,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,0101,9101,4107,0
B Proizvodi za investicije97,4110,9110,6131,1
C Proizvodi za široko porabo101,1109,7109,4124,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,3107,8108,159,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,1109,8109,5143,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leto 2017 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti