Javna kanalizacija, Slovenija, 2016

Gospodinjstva so v letu 2016 proizvedla za 15,7 % komunalnih odpadnih voda manj kot v letu 2015

V letu 2016 je bilo iz javne kanalizacije odvedenih 200,6  milijona m3 odpadnih voda, to je za 23 % več kot v letu 2015. Dve tretjini odpadnih voda sta bili pred izpustom prečiščeni.

  • 10.8.2017
  • |
  • končni podatki

Količina komunalnih odpadnih voda večja
V letu 2016 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 200,6 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora: 0,1 % iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 5,7 % iz industrijskih dejavnosti, 7,3 % iz drugih dejavnosti, 27 % iz gospodinjstev, 60 %  so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

Gospodinjstva so v letu 2016 proizvedla 53,7 milijona m3 komunalnih odpadnih voda, kar je za 15,7 % manj  kot v letu 2015.

Delež prečiščenih odpadnih voda večji
V letu 2016 so bile padavinske in meteorne vode zajete med prečiščeno in neprečiščeno odpadno vodo, zato so bile količine prečiščene in neprečiščene odpadne vode precej večje.

Tako je bilo v letu 2016 skoraj dve tretjini odpadne vode prečiščene, preostala tretjina odpadne vode pa je bila pred izpustom iz javne kanalizacije neprečiščena.

69 % ali 137,6 milijona m3 odpadnih voda, izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov v letu 2016, je bilo pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah, 31 % teh voda ali 63 milijonov m3 pa je ostalo neprečiščenih. Skoraj 97 % neprečiščenih voda je bilo izpuščenih neposredno v površinske vode, približno 3 % v podzemne vode, manj kot 1% pa na obale. Prečiščene odpadne vode so bile  skoraj v celoti izpuščene v površinske vode (88 %), približno 5 % jih je bilo izpuščenih na obale,  nekaj več kot 6,7 % pa v podzemne vode.

Količina padavinskih in meteornih voda večja
Skoraj 120 milijonov m3  odpadnih voda je v odtoke odteklo s streh in utrjenih površin.
Padavinske in meteorne vode so v letu 2016 predstavljale 60 % odpadnih voda. Količina teh voda je bila v letu 2016 zaradi deževnega obdobja za 57 % večja kot v letu 2015.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi spremembe vira podatkov in zaradi povečanja nabora poročevalskih enot podatki za leto 2016 niso popolnoma primerljivi s prejšnjimi leti.
Prav tako je zaradi spremembe vira podatkov padavinska in meteorna voda od leta 2016 dalje zajeta v sklopu prečiščene in neprečiščene odpadne vode in se ne bo več prikazovala posebej.
Razlike pri sporočanju podatkov o številu priključkov na kanalizacijski sistem in o dolžini kanalizacijskega sistema so se pojavile zaradi urejanja katastra kanalizacijskih priključkov, združevanja in vzpostavljanja novih kanalizacijskih sistemov.

  

Podrobnejši podatki so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

 

Grafikon 1: Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2016
Vir: MOP
Tabela 1: Prečiščene in neprečiščene odpadne vode, Slovenija
20152016
m3 (1.000)
Skupaj162.540200.653
Padavinske in meteorne vode76.75401)
Neprečiščene odpadne vode9.58763.048
Prečiščene odpadne vode76.199137.603
1)Padavinska in meteorna voda je zajeta med količino prečiščene in neprečiščene odpadne vode.
Vir: MOP
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti