Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, junij 2017

V juniju 2017 skoraj 1,2 milijona turističnih prenočitev, to je kar 22 % več kot lani v tem mesecu.

V juniju 2017 smo v Sloveniji našteli skoraj 1,2 milijona turističnih prenočitev, 22 % več kot lani, in več kot 487.000 prihodov turistov, 27 % več kot v juniju 2016. Višje kot v lanskem juniju je bilo število prihodov tako tujih kot domačih turistov, prav tako tudi število prenočitev obojih.

  • 31.7.2017
  • |
  • začasni podatki

V juniju 2017 več prihodov in več prenočitev tako tujih kot domačih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v juniju 2017 zabeleženih več kot 487.000 prihodov turistov, za 27 % več kot v juniju 2016. Od tega je bilo skoraj 365.000 prihodov tujih turistov (ali 32 % več kot v juniju 2016) in več kot 122.000 prihodov domačih turistov (14 % več kot v juniju 2016). Oboji skupaj so opravili skoraj 1,2 milijona prenočitev, kar je 22 % več kot v juniju 2016 (tuji turisti skoraj 840.000 ali za 29 % več kot v juniju 2016, domači pa nekaj več kot  359.000 ali za 10 % več kot lani v tem mesecu).

Med tujimi turisti največ turistov iz Nemčije
Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v juniju 2017 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Nemčija (več kot 139.000 ali 17 %), Avstrija (11 %), Italija (10 %), Združeno kraljestvo in Nizozemska (5 % iz vsake) in Ruska federacija (4 %).

Več turističnih prenočitev kot v juniju 2016 so v juniju 2017 ustvarili turisti z vseh ključnih trgov: tisti iz Nemčije za 85 % več, iz Ruske Federacije za 56 % več, iz Nizozemske za 45 % več, iz Avstrije za 42 % več, iz Združenega kraljestva za 6 % več in iz Italije za 5 % več.

V kampih 18 % vseh turističnih prenočitev
V hotelih je bilo v juniju 2017 ustvarjenih skoraj 682.000 ali 57 % vseh prenočitev turistov, v kampih 18 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 6 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v delavskih počit. domovih in apartmajih 4 % in v mladinskih hotelih 3 %.

Število turističnih prenočitev je bilo višje kot v juniju 2016 v vseh vrstah nastanitvenih objektov: v kampih za 61 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 48 %, v mladinskih hotelih za 17 %, v hotelih za 14 %, v apartmajskih in počitniških naseljih za 13 % in v delavskih počit. domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počit. domovih za 11 %.

V juniju med turisti najbolj priljubljene gorske občine
Največ prenočitev turistov so v juniju 2017 našteli v gorskih občinah (27 % ali skoraj 320.000), potem v obmorskih občinah (24 %), zdraviliških občinah (23 %) in v občini Ljubljana (12 %).

Število prenočitev se je glede na junij 2016 povečalo v vseh tipih turističnih občin: v gorskih občinah za 42 %, v občini Ljubljana za 18 %, v obmorskih občinah za 17 % in v zdraviliških občinah za 9 %.

Do konca letošnjega prvega polletja že blizu 5 milijonov turističnih prenočitev

Od začetka 2017 do konca junija so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 4.794.000 turističnih prenočitev, kar je 12 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Več prenočitev kot v lanskem juniju so ustvarili tako domači kot tuji turisti.

Tuji turisti so ustvarili 64 % vseh turističnih prenočitev (ali več kot 3 milijone), kar je 17 % več kot v istem obdobju lani, in več kot 1,3 milijona prihodov ali 32 % več kot lani, domači pa več kot 1,7 milijona prenočitev ali 5 % več kot v istem mesecu lani in več kot 610.000 prihodov ali 14 % več kot lani.

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, junij 2017
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, junij 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, junij 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2017I–VI 2017VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
VI 2017I–VI 2017VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj487.1781.939.114127,3115,11.198.9264.794.451122,5112,2
Domači122.369610.287114,0106,9359.3651.736.632109,7104,5
Tuji364.8091.328.827132,5119,3839.5613.057.819128,9117,0
  od tega
  iz Nemčije52.167124.028182,8128,8139.213328.118184,6125,5
  iz Avstrije36.499156.192145,1118,692.349407.466142,3115,4
  iz Italije39.270229.142108,6108,079.806473.527104,9106,4
  iz Združenega kraljestva15.28542.607113,6117,945.625124.568106,0112,7
  iz Nizozemske13.77626.482149,6134,038.09770.886145,4129,6
  iz Ruske federacije6.33822.391134,3134,534.471119.743156,1145,5
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih objektov, junij 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2017I–VI 2017VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
VI 2017I–VI 2017VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj487.1781.939.114127,3115,11.198.9264.794.451122,5112,2
Vrste občin
  Zdraviliške občine75.549433.101118,5105,7278.4481.453.463109,0103,4
  Gorske občine142.944479.408140,9119,7319.7641.137.567141,6118,0
  Obmorske občine93.067324.415118,5116,8283.774900.484116,8114,3
  Ljubljana78.922325.549117,7115,7144.888597.442117,7117,6
  Mestne občine45.627192.752133,0115,482.697372.852127,5111,7
Druge občine51.069183.889135,6123,989.355332.643133,7120,6
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli280.7781.309.533120,6113,7681.9283.202.458113,6110,5
  Kampi74.222146.430165,0130,6210.259424.422161,3124,8
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše28.80496.232146,7130,268.596237.824147,7127,7
  Apartmajska in počitniška naselja20.68390.051126,1105,261.810263.371113,399,6
  Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in mladinski počit. domovi13.72267.839102,9104,546.394208.348111,3107,2
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti