Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2017

Povprečna mesečna bruto plača za maj 2017 za 1,4 % višja od plače za april 2017

Povprečna mesečna bruto plača za maj 2017 je znašala 1.613,73 EUR. V primerjavi s plačo za april 2017 je bila nominalno višja za 1,4 %, realno pa za 0,7 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

  • 17.7.2017
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za maj 2017 višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna mesečna bruto plača za maj 2017 je znašala 1.613,73 EUR; v primerjavi s plačo za april 2017 je bila višja, in sicer nominalno za 1,4 %, realno pa za 0,7 %. Povprečna mesečna neto plača za maj 2017 je znašala 1.050,78 EUR; od plače za april 2017 je bila nominalno višja za 1,2 %, realno pa za 0,5 %.

Povprečna mesečna plača za maj 2017 v primerjavi s plačo za april 2017 višja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem
Povprečna mesečna neto plača za maj 2017 je bila v primerjavi s plačo za april 2017 v zasebnem sektorju višja za 1,8 %, v javnem sektorju pa za 0,4 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,1 %).

Povprečna mesečna plača za maj 2017 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Zvišanje povprečne mesečne neto plače za maj 2017 v primerjavi s plačo za prejšnji mesec je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 5,7 %); v tej dejavnosti je bila izplačana tudi najvišja povprečna mesečna neto plača za maj 2017 (znašala je 1.525,36 EUR). Opazneje se je zvišala tudi v dejavnosti gradbeništvo (za 4,2 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 3,7 %).

Napovedujemo objavo podatkov o povprečnih mesečnih plačah po kolektivnih in individualnih pogodbah
Obveščamo vas, da bomo na podatkovnem portalu SI-STAT začeli 25. 7. 2017 objavljati podatke o povprečnih mesečnih plačah po kolektivnih in individualnih pogodbah za osebe, zaposlene pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki (pred tem je te podatke objavljala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve). Nova tabela bo vsebovala podatke o masi izplačanih bruto plač, podatke o številu zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, izračunane iz podatka o številu plačanih ur, in podatke o povprečni izplačani bruto plači. Podatki bodo na voljo za obdobje januar–maj 2017 na vseh ravneh klasifikacije SKD 2008.
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2017
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2017Ø I-V 2017Ø III-V 2017V 2017
IV 2017
V 2017
V 2016
Ø I-V 2017
Ø I-V 2016
EURindeks
Bruto1.613,731.600,441.609,43101,4103,4101,8
Javni sektor1.886,271.863,501.874,72100,7103,3102,2
  od tega sektor država1.880,061.860,481.867,97100,4103,0102,2
Zasebni sektor1.479,301.468,951.477,74101,9103,8101,9
Neto1.050,781.043,641.048,23101,2103,4102,1
Javni sektor1.217,001.205,721.211,73100,4103,3102,3
  od tega sektor država1.215,231.206,391.210,22100,1103,0102,2
Zasebni sektor968,79962,62967,06101,8103,8102,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za maj 2017 bodo objavljeni 25. julija 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti