Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2017

V maju 2017 cene inputov v kmetijstvu malenkostno višje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2017 povprečno za 0,1 % višje kot v aprilu 2017. V povprečju so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu znižale za 0,1 %, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale za 0,4 %.

  • 14.7.2017
  • |
  • začasni podatki
Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

V maju 2017 cene inputov v kmetijstvu na mesečni in letni ravni malenkostno višje
Cene inputov v kmetijstvu so se v maju 2017 na mesečni ravni zvišale v povprečju za 0,1 %, na letni ravni pa za 0,2 %.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,1 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2017 v primerjavi s predhodnim mesecem znižale za 0,1 %, v primerjavi z istim mesecem lani pa za 0,6 %.

Višje cene v skupini energija in maziva ter nižje cene večine gnojil
V skupini energija in maziva so se v maju 2017 na mesečni ravni zvišale cene goriv (v povprečju cene goriv za gretje za 0,6 % in cene motornih goriv za 0,5 %), cene električne energije in maziv so ostale nespremenjene.

V skupini gnojila pa so se v maju 2017 na mesečni ravni znižale cene večine gnojil. Najbolj so se znižale cene dušikovih gnojil (v povprečju za 3,7 %), najmanj pa cene NPK gnojil (v povprečju za 0,3 %). Cene PK gnojil se niso spremenile.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje v povprečju za 0,4 %
V maju 2017 so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu za 0,4 % višje kot v aprilu 2017 in za 1,7 % višje kot v maju 2016.

V primerjavi z aprilom 2017 so se v maju 2017 zvišale cene opreme (v povprečju za 0,6 %), medtem ko so se cene zgradb znižale (v poprečju za 0,1 %).

V skupini oprema so se cene mehanizacije in druge opreme v povprečju zvišale za 0,5 % cene transportne opreme pa za 0,8 %.
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
V 2017
Ø 2010 
V 2017
IV 2017
V 2017
V 2016 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)107,399,999,4
Semena in sadike114,1100,0100,9
Energija; maziva103,5100,5108,6
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal95,998,384,5
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,5100,098,3
Vzdrževanje opreme114,899,9101,2
Vzdrževanje zgradb106,599,498,5
Drugi proizvodi in storitve106,0100,0100,4
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,4100,4101,7
Oprema111,9100,6101,7
Zgradbe113,699,9101,6
Skupaj (input 1 + input 2)108,9100,1100,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti