Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, april 2017

V aprilu 2017 več kot 810.000 prenočitev, 27 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta

V aprilu 2017 so v turističnih nastanitvenih objektih našteli za 27 % več turističnih prenočitev kot v aprilu 2016. Tuji turisti so ustvarili za 44 % več prihodov in 47 % več prenočitev. Domači turisti so ustvarili približno enako število prihodov in za 2 % manj prenočitev kot v aprilu 2016.

  • 26.6.2017
  • |
  • končni podatki

68 % vseh prenočitev v aprilu 2017 ustvarili tuji turisti
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v aprilu 2017 zabeleženih skoraj 349.000 prihodov turistov in več kot 810.000 njihovih prenočitev, to je za 28 % več prihodov in za 27 % več prenočitev kot v aprilu 2016. Število prihodov in prenočitev glede na isti mesec prejšnjega leta so »zvišali« tuji turisti: njihovih prihodov je bilo kar za 44 % več, prenočitev pa za 47 % več kot v aprilu 2016. Prihodov domačih turistov je bilo namreč približno toliko kot v aprilu 2016, njihovih prenočitev pa za 2 % manj.

Največ prenočitev med tujimi turisti ustvarili Italijani in Avstrijci
Več prenočitev kot v aprilu 2016 so v aprilu 2017 ustvarili tuji turisti s skoraj vseh ključnih trgov. Od teh turistov so v aprilu 2017 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Italije (skoraj 117.000 ali 21 %), Avstrije (16 %), Nemčije (10 %), Hrvaške (4 %), Ruske federacije (4 %) in Srbije (4 %).

Glede na april 2016 je bilo število prenočitev turistov iz Nemčije višje za 61 %, turistov iz Italije za 56 %, iz Ruske federacije za 50 %, iz Avstrije za 49 % in iz Hrvaške za 27 %. Število prenočitev turistov iz Srbije je bilo nižje za 1 %.

V hotelih evidentiranih 70 % vseh turističnih prenočitev
V hotelih je bilo v aprilu 2017 ustvarjenih skoraj 566.000 ali 70 % vseh prenočitev turistov, v kampih 8 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 4 % ter v mladinskih hotelih 4 %. V hotelih so bila stalna ležišča v povprečju zasedena 53-odstotno, hotelske sobe pa 59-odstotno (neto zasedenost).

Število turističnih prenočitev je bilo v aprilu 2017 glede na april 2016 v mladinskih hotelih višje za 64 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 62 %, v kampih za 44 %, v hotelih za 25 % in v apartmajskih in počitniških naseljih za 10 %.

Največ turističnih prenočitev v aprilu 2017 našteli v zdraviliških in obmorskih občinah (53 % vseh prenočitev)
Največ prenočitev turistov so v aprilu 2017 zabeležile zdraviliške občine (30 % ali skoraj 243.000), za njimi obmorske občine (23 % ali skoraj 189.000), gorske občine (17 %) in občina Ljubljana (15 %).                                                        

V vseh tipih turističnih občin je bilo v aprilu 2017 ustvarjenih več prenočitev kot v aprilu 2016: v gorskih občinah za 47 %, v občini Ljubljana za 40 %, v obmorskih za 35 % in v zdraviliških za 11 % več.

Največ prenočitev turistov v mesecu aprilu je bilo ustvarjenih v občinah Piran (17 % ali več kot 135.000), Ljubljana, Bled, Brežice, Moravske Toplice, Podčetrtek in Rogaška Slatina.

V prvih štirih mesecih 2017 za 10 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju 2016
Število prihodov turistov je bilo v prvih štirih mesecih leta 2017 za 13 %, število njihovih prenočitev pa za 10 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Domači turisti so v prvih štirih mesecih 2017 ustvarili za 5 % več prihodov in za 3 % več prenočitev, tuji turisti pa za 18 % več prihodov in za 16 % več prenočitev kot v 2016 v tem obdobju.

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši mesečni podatki o nastanitvenih kapacitetah ter o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, april 2017
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, april 2017
Vir: SURS
Grafikon 3: Občine z največ prenočitvami turistov, Slovenija, april 2017
Grafikon 3: Občine z največ prenočitvami turistov, Slovenija, april 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, april 2017 – končni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IV 2017I–IV 2017IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
IV 2017I–IV 2017IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj348.8121.089.088128,1112,9810.2142.751.795127,1110,4
Domači96.431392.78599,6104,9255.2971.115.07998,4102,7
Tuji252.381696.303143,7118,0554.9171.636.716146,7116,3
  od tega
  iz Italije58.572161.149147,3108,6116.992339.294156,5107,7
  iz Avstrije33.46586.196154,7123,890.798226.917149,4117,6
  iz Nemčije20.41342.843163,6121,558.170117.749160,6117,9
  iz Hrvaške10.76468.397123,8110,921.101170.224126,8108,6
  iz Ruske federacije4.10011.603150,3135,520.77160.298149,9140,6
  iz Srbije10.00937.67196,5101,520.21997.79399,1105,8
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih objektov, april 2017 – končni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IV 2017I–IV 2017IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
IV 2017I–IV 2017IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj348.8121.089.088128,1112,9810.2142.751.795127,1110,4
Vrste občin
  Zdraviliške občine74.136297.184110,5105,0242.941952.424111,2103,5
  Gorske občine68.685246.749138,6114,5139.250637.273147,1113,2
  Obmorske občine72.117165.954136,3120,2188.570441.395135,2116,0
  Ljubljana66.251176.630135,1117,6122.277323.309140,2119,3
  Mestne občine32.959109.871119,6109,758.169223.333114,3108,0
Druge občine34.66492.700132,0119,559.007174.061126,1115,4
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli243.373785.322125,2113,1565.9471.963.031125,5110,5
  Kampi23.32342.787157,8119,265.211128.772144,3113,8
  Apartmajska in počitniška naselja14.94156.851111,9100,740.000164.315110,096,4
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše17.14249.133172,6125,636.081127.802162,1120,9
  Mladinski hoteli13.93936.200149,1119,628.61478.823164,4125,8
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. Letni podatki pa zajemajo tudi te nastanitvene objekte.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti