Svetovni dan glasbe

Koncerte obiskuje skoraj tretjina prebivalcev Slovenije

Praznik glasbe: 7 % prebivalcev v prostem času poje in pleše, 5 % jih igra instrumente in 1 % ustvarja glasbo.

  • 14.6.2017
  • |
  • brez statusa

Dan glasbe se v Evropi praznuje na najdaljši dan v letu: 21. junija. Aktivnosti usklajuje neprofitna organizacija European Music Day Association (EMDA), ustanovljena leta 1995. Vloga EMDA je podpreti mobilnost umetnikov in umetniško ustvarjalnost ter spodbujati razširjanje inovativnih metod v izobraževanju za razvoj poklicev na področju glasbe v najširšem smislu.
  
V tem praznovanju glasbe sodeluje v zadnjih letih tudi Slovenija: na spletni strani www.praznikglasbe.si lahko preberemo, da zdaj združuje ta praznik že več kot 700 mest v več kot 120 državah in da bodo ulice v znamenju glasbe letos zaživele ne le v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru. 

Kdo obiskuje glasbene prireditve?
 
V statističnem raziskovanju Življenjski pogoji za leto 2015 smo prebivalce Slovenije, stare vsaj 16 let, vprašali tudi, ali so v obdobju enega leta pred anketiranjem obiskali različne prireditve. Prišli smo do naslednjih izsledkov:

  • koncerti: vsaj en koncert je obiskalo 32 % prebivalcev; največ obiskovalcev koncertov je bilo v starostni skupini 16–24 let (49 %); z vidika izobrazbe prebivalcev je bilo največ obiskovalcev koncertov med tistimi z dokončano vsaj višješolsko, visokošolsko izobrazbo (48 %); z vidika statističnih regij so z najvišjim odstotkom obiskovalcev koncertov izstopale goriška, primorsko-notranjska in posavska regija (po 35 %), z najnižjim  pa pomurska regija (28 %); od prebivalcev, ki so živeli pod pragom tveganja revščine, jih je vsaj en koncert obiskalo 17 %, od materialno prikrajšanih 9 %, od socialno izključenih pa 18 %; glede na status aktivnosti je bilo med obiskovalci koncertov največ dijakov in študentov (53 %), sledili so zaposleni (38 %), samozaposleni (36 %), upokojenci (22 %), brezposelni (21 %) in drugi neaktivni (16 %); 
  • opera: vsaj eno operno predstavo si je ogledalo 6 % prebivalcev; med temi je bilo največ dijakov in študentov (9 %), sledili so upokojenci in zaposleni (s po 6 %); od oseb, ki so živele pod pragom tveganja revščine, sta operno predstavo obiskala 2 % oseb, od materialno prikrajšanih je obiskal opero 1 % oseb, od t. i. socialno izključenih pa 2 % oseb; z vidika  statističnih regij sta z najvišjim odstotkom ljubiteljev opere izstopali regiji, v katerih sta obe slovenski operni hiši, osrednjeslovenska (9 %)  in podravska regija (8 %), z najnižjim odstotkom pa primorsko-notranjska regija (2 %); 
  • balet: vsaj eno baletno predstavo so si v 2015 ogledali 4 % prebivalcev Slovenije (med moškimi sta si balet ogledala 2 %, med ženskami pa 5 %; tu je bila razlika med spoloma najopaznejša);  glede na doseženo izobrazbo obiskovalcev so izstopali tisti z vsaj višješolsko, visokošolsko izobrazbo - bilo jih je 9 %; v občinstvu nismo zabeležili prebivalcev z nižjo ali srednjo poklicno šolo;
  • plesne predstave:  vsaj eno plesno predstavo si je ogledalo 6 % prebivalcev; med obiskovalci ni bilo nikogar iz skupine prebivalcev, ki so bili materialno prikrajšani, 2 % obiskovalcev pa sta bila iz skupine socialno izključenih; plesne predstave najbolj zanimajo prebivalce jugovzhodne statistične regije; med ljubitelji plesnih predstav jih je bilo 8 %.

 


Glasbeno ustvarjanje v prostem času

V tem raziskovanju nas je še zanimalo, koliko prebivalcev,  starih vsaj 16 let, se ukvarja z umetniškimi aktivnostmi. Dobili smo naslednji odgovor:  26 % prebivalcev se je v prostem času posvečalo različnim umetniškim aktivnostim, nekateri vsak dan (4 %), nekateri vsak teden (12 %), nekateri večkrat na mesec (6 %), nekateri enkrat na mesec (3 %) ali vsaj enkrat v letu (1 %). Iz podatkov o glasbenem udejstvovanju prebivalcev pa smo razbrali naslednje:

  • petje in ples: o tej aktivnosti je poročalo 7 % prebivalcev, med moškimi 4 %, med ženskami pa 9 %; največ pevk oz. plesalk in pevcev oz. plesalcev je bilo v starostni skupini 16–24 let;
  • igranje na instrument: glasbeni instrument je igralo 5 % prebivalcev, med moškimi 6 %, med ženskami pa 3 %, pri obojih jih je bilo največ v starostni skupini 16–24 let;
  • ustvarjanje glasbe, pisanje skladb: novo glasbo ljubiteljsko ustvarja 1 % prebivalcev Slovenije, takih je največ v starosti 16–24 let (3 %); večinoma imajo status dijaka ali študenta in višješolsko, visokošolsko ali višjo stopnjo izobrazbe.


Profesionalni orkestri in zbori: slovenski avtorji ustvarili več kot tretjino izvedenih del

Slovenski profesionalni orkestri in zbori so v 2015 izvedli 1.860 del, od tega 774 del slovenskih avtorjev, kar je nekaj več kot 41 % vseh del.  V svojih matičnih hišah so priredili 170 koncertov, ki jih je obiskalo več kot 101.000 poslušalcev. Poleg  teh koncertov so izvedli še 223 koncertov na gostovanjih, večino po Sloveniji.


Četrtina vseh prireditev v kulturnih domovih povezana z glasbo

Kulturni domovi so v letu 2015 izvedli blizu 3.900 glasbenih prireditev (kar je 24,7 % vseh prireditev): 2.915 koncertov različnega žanra, 373 plesnih predstav in 603 folklorne prireditve.  Glasbene prireditve skupaj si je ogledalo skoraj 902.000 obiskovalcev:  v povprečju si je vsako prireditev ogledalo 232 obiskovalcev; najbolj obiskani so bili instrumentalni koncerti (povprečno 304 poslušalci) in najmanj pa folklorni nastopi (povprečno 163 gledalcev na posamezno prireditev).


Glasba v radijskih programih na prvem mestu

Slovenske radijske postaje so v 2015 namenile glasbi več kot 68 % vseh ur programa. Glede na zvrst je z velikim deležem prevladovala zabavna in popularna glasba (89 %), v t. i. resni glasbi pa so lahko poslušalci uživali 7.253 ur (ali 2,1 % predvajanega glasbenega programa).
Uporabnike interneta smo v 2016 vprašali tudi o poslušanju glasbe prek interneta,  npr. spletnega radia, YouTube ali prek storitev za pretakanje glasbe (Deezer, Apple Music, Google Play Music ipd.). Odgovorili so pokazali, da je glasbo poslušalo na ta način 48,3 % rednih uporabnikov interneta oz. 36,5 % vseh uporabnikov interneta.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti