Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2016

Leto 2016 za podjetja z vidika poslovanja zelo uspešno

Po začasnih podatkih strukturne statistike podjetij so podjetja v letu 2016 ustvarila za 7 % več dodane vrednosti in za 2 % višji prihodek od prodaje kot v letu pred tem. Mikropodjetja, tj. podjetja z manj kot 10 osebami, ki delajo, so prispevala 22 % celotnega prihodka od prodaje.

  • 29.6.2017
  • |
  • začasni podatki

Skoraj 139.000 podjetij ustvarilo 85,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje
Po začasnih podatkih strukturne statistike podjetij je v letu 2016 delovalo v Sloveniji 138.695 podjetij s pretežno tržnimi dejavnostmi, ki so  skupaj ustvarila 85,7 milijarde evrov prihodka od prodaje, kar je za 2 % več kot v 2015. Najvišja rast prihodka je bila zabeležena pri podjetjih v drugih storitvenih dejavnostih (5 %), potem v trgovini (4 %) in industriji (1 %). Podjetja s področja gradbeništva pa so v 2016 ustvarila za 6 % nižji prihodek od prodaje kot v letu 2015.

Vsa podjetja skupaj so v 2016 ustvarila za 20,6 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je za 7 % več kot v 2015.

Podjetja v trgovinski in predelovalnih dejavnostih prispevala skoraj dve tretjini celotnega prihodka od prodaje
Med opazovanimi podjetji so tudi v 2016 največji del celotnega prihodka od prodaje ustvarila podjetja v dejavnosti trgovina (31,1 milijarde evrov ali 36 %) in podjetja v predelovalnih dejavnostih (26,4 milijarde evrov ali 31 %), sledila so podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, paro in plinom (7 %) ter podjetja v dejavnosti promet in skladiščenje (6 %) in v dejavnosti gradbeništvo (5 %).

Mikropodjetja ustvarila več kot petino celotnega prihodka od prodaje
Med vsemi opazovanimi podjetji je bilo kar 95 % mikropodjetij, tj. podjetij z manj kot 10 osebami, ki delajo. V 2016 so ta podjetja ustvarila 19,1 milijarde evrov prihodka od prodaje, kar je 22 % celotnega prihodka od prodaje (enako kot v 2015).
    
Največji delež prihodka od prodaje so znotraj posamezne dejavnosti ustvarila mikropodjetja v dejavnosti poslovanje z nepremičninami
Od mikropodjetij v posameznem področju dejavnosti so ustvarila največji delež prihodka od prodaje mikropodjetja v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (78 %), najmanjši delež pa mikropodjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (4 %).

Mikropodjetja v dejavnosti gradbeništvo so v 2016 ustvarila 43 % prihodka od prodaje; delež se že daljše obdobje povečuje (v 2008 je znašal 26 %). Velika podjetja v dejavnosti gradbeništvo, tj. podjetja  z več kot 250 osebami, ki delajo, so ustvarila 12 % prihodka od prodaje. 
 
Z vidika posameznih področij dejavnosti je bil številčni delež mikropodjetij najmanjši v dejavnosti rudarstvo in oskrba z električno energijo, plinom in paro; znašal je 71 %; v vsakem od drugih področij dejavnosti  je bilo mikropodjetij najmanj okrog 90 %.

 

Grafikon 1: Poslovanje podjetij, Slovenija, 2016 - začasni podatki
Grafikon 1: Poslovanje podjetij, Slovenija, 2016 - začasni podatki
Vir: SURS
Grafikon 2: Struktura prihodka od prodaje po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2016 - začasni podatki
Grafikon 2: Struktura prihodka od prodaje po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2016 - začasni podatki
Vir: SURS
Grafikon 3: Število mikropodjetij in njihov prihodek po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2016 - začasni podatki
Grafikon 3: Število mikropodjetij in njihov prihodek po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2016 - začasni podatki
Vir: SURS
Tabela 1: Strukturna statistika podjetij, Slovenija
201520161)2016
2015
(%)
Podjetjaštevilo134.727138.6952,9
Prihodki od prodajemio. EUR83.62885.6602,4
Vrednost proizvodnjemio. EUR 53.17754.2342,0
Dodana vrednostmio. EUR19.33320.6206,7
Nabava blaga in storitevmio. EUR 64.17165.1051,5
Stroški plačmio. EUR9.88910.5756,9
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti