Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, april 2017

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih aprila 2017 na mesečni in letni ravni višje

Cene industrijskih proizvodov so se v aprilu 2017 v primerjavi z marcem 2017 zvišale za 0,2 %, v primerjavi z aprilom 2016 pa za 2,3 %.

  • 19.5.2017
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2017 za 0,2 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene proizvodov so se v aprilu 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale za 0,2 %. Zvišale so se tako cene proizvodov za prodajo na domačem trgu kakor tudi cene izvoznih proizvodov, prve za 0,3 %, druge za 0,1 %.   

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se na mesečni ravni zvišale za 0,8 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa so se za 0,1 % znižale.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v aprilu 2017 glede na marec 2017 zvišale cene surovin (za 0,5 %) in cene proizvodov za široko porabo (prav tako za 0,5 %), medtem ko so se cene proizvodov za investicije in cene energentov znižale (prve za 0,6 % in druge za 0,4 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v  proizvodnji kovin (za 2,1 %), v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 1,3 %) ter v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 1,2 %).

V aprilu 2017 so se cene proizvodov izraziteje znižale v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 1,7 %), v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 1,0 %) in v proizvodnji oblačil (prav tako za 1,0 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2017 za 2,3 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni ponovno zvišale, in sicer so se tokrat (od aprila 2016 do aprila 2017) zvišale povprečno za 2,3 %; zvišale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih (za 3,2 %), in cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 1,3 %).

Cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se v enem letu zvišale za 4,7 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za 2,5 %.

V aprilu 2017 so se glede na april 2016 najbolj zvišale cene v proizvodnji tekstilij (za 26,7 %) ter v proizvodnji kovin (za 12,1 %), najbolj znižale pa cene v oskrbi z električno energijo (za 4,3 %).

Novo na portalu SI-STAT:

Podrobnejše podatke o indeksih cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2017 
III 2017
IV 2017 
XII 2016
IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
IV 2017
  Ø 2010  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,2101,1102,3101,8105,12
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,5102,3103,5102,5107,77
Energenti99,696,996,396,687,07
Proizvodi za investicije99,499,599,6100,0102,94
Proizvodi za široko porabo100,5101,2103,2102,9106,39
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,7100,0100,7100,998,72
C Predelovalne dejavnosti100,3101,4102,6102,1106,36
D Oskrba z električno energijo99,796,395,796,379,96
E Oskrba z vodo100,098,699,199,1118,58
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2017 
III 2017
IV 2017 
XII 2016
IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
IV 2017
  Ø 2010  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,3100,7101,3100,8103,02
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,1101,6103,2102,9107,24
  evrsko območje99,9100,9102,5102,2105,46
  zunaj evrsko območje100,8103,4104,7104,5111,33
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti