Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, marec 2017

Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v marcu 2017 za skoraj 8 % višja kot v marcu 2016

V marcu 2017 je skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov znašala 39,5 milijona EUR in je bila za skoraj 16 % višja od vrednosti odkupa v februarju 2017 in za skoraj 8 % višja kot v marcu 2016.

  • 19.5.2017
  • |
  • začasni podatki
Vrednost odkupa pridelkov iz skupine poljedelstvo precej višja kot v marcu 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je v marcu 2017 znašala 1,5 milijona EUR, kar je precej več kot v marcu 2016. Precej višja kot pred enim letom je bila vrednost odkupljenih žit, višja pa je bila tudi vrednost odkupljenega krompirja. Vrednost odkupljenih industrijskih in krmnih rastlin je bila nižja za več kot 41 %, vrednost odkupljenih zelenjadnic pa za 12 %. 

Vrednost odkupa iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v marcu 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je v marcu 2017 znašala 3,2 milijona EUR in je bila za skoraj 1 % višja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za skoraj 8 % (ker je bila odkupljena večja količina kakovostnih vin), višja pa je bila tudi vrednost odkupljenih sadik. Vrednost odkupljenega sadja je bila precej nižja kot pred enim letom.

Vrednost odkupa iz skupine živinoreja višja kot v marcu 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je v marcu 2017 znašala 34,6 milijona EUR in je bila za več kot 6 % višja kot marcu 2016. Vrednost odkupa je bila višja zaradi višje vrednosti odkupljene živine in mleka. Vrednost odkupljene živine je bila višja za skoraj 15 %, vrednost odkupljenega mleka pa za več kot 14 %. Vrednost odkupljene perutnine in jajc je bila nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Grafikon 1: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Grafikon 1: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Grafikon 2: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
III 2017III 2017
II 2017 
III 2017
III 2016
1000 EUR1)indeks
Skupaj39.492115,6107,7
Poljedelstvo1.468170,5217,5
  žita989234,9547,7
  industrijske in krmne rastline84136,258,7
  krompir17091,8179,4
  zelenjadnice2)225116,687,9
Sadjarstvo in vinogradništvo3.159118,6100,6
  sadje51295,454,3
  sadike3)743223,2171,9
  grozdje---
  alkoholne pijače1.905106,1107,8
Živinoreja34.576113,9106,4
  živina11.328115,2114,7
  perutnina6.375109,686,2
  jajca4)1.752115,589,8
  mleko14.584114,8114,2
  mlečni izdelki19169,6115,8
  kože in volna513119,3111,7
  med in izdelki iz medu516,437,3
Drugi pridelki5) 288103,777,5
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti