Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2016

V letu 2016 je v Slovenijo prišlo več kot 4,3 milijona turistov, ki so ustvarili skoraj 11,2 milijona prenočitev

V Sloveniji smo v 2016 zabeležili več kot 4,3 milijona prihodov turistov in skoraj 11,2 milijona njihovih prenočitev. Tuji turisti so ustvarili 7,3 milijona prenočitev, kar je 11 % več kot v 2015, domači turisti pa 3,8 milijona prenočitev, kar je 3 % več kot v 2015. 

  • 18.5.2017
  • |
  • končni podatki

Prvič več kot 11 milijonov prenočitev turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2016 zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: skoraj 4.318.000 prihodov turistov ali za 10 % več kot v letu 2015 in 11.180.000 prenočitev turistov ali za 8 % več kot v letu 2015.

Tuji turisti so ustvarili več kot 3.032.000 prihodov ali za 12 % več kot v letu 2015 in več kot 7.342.000 prenočitev ali za 11 % več kot v letu 2015.  To pomeni, da smo vsak dan v letu 2016 v povprečju zabeležili 1.988 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2015.

Tudi obisk domačih turistov se je povečal: njihovih prihodov je bilo več kot 1.285.000 ali za 5 % več kot v letu 2015, njihovih prenočitev pa skoraj 3.338.000 ali za 3 % več kot v letu 2015.

Tuji turisti z vseh ključnih trgov ustvarili več prenočitev kot v 2015
Tuji turisti so v letu 2016 ustvarili pri nas 66 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v  letu 2016 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (16 % tujih prenočitev), Avstrija in Nemčija (iz vsake po 11 %), Hrvaška (5 %), Nizozemska, Združeno kraljestvo  in Madžarska (iz vsake po 4 %).

Turisti iz vseh pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v letu 2016 ustvarili več prenočitev kot v letu 2015: turisti iz Madžarske (za 22 % več), iz Združenega kraljestva (za 14 % več) Hrvaške (za 10 % več), Italije (za 9 % več), Avstrije in Nemčije (iz vsake za 8 % več) ter Nizozemske (za 6 % več).

Število prenočitev turistov iz neevropskih držav še naprej narašča
Turisti iz neevropskih držav so v letu 2016 ustvarili 14 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev turistov iz Izraela je bilo v letu 2016 za 28 % več kot v letu 2015, iz Republike Koreje za 25 % več, iz Kitajske za 19 % več, iz Avstralije za 12 % več ter iz Kanade in Združenih držav za 11 % več. Prenočitev turistov iz Japonske je bilo za 17 % manj.  

Povečanje števila turističnih prenočitev najizrazitejše v občini Ljubljana in v gorskih občinah
Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2016 zabeleženih v zdraviliških občinah, skoraj 3.166.000 (28 % vseh prenočitev) ali za 4 % več kot v letu 2015. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih več kot 2.867.000 (26 % vseh prenočitev) ali za 12 % več kot v letu 2015. V obmorskih občinah (20 % vseh prenočitev) je bilo zabeleženih za 5 % več, v občini Ljubljana (12 % vseh prenočitev) pa za 13 % več kot v letu 2015.

Tuji turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah, in sicer 29 % vseh tujih prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, 45 % vseh prenočitev domačih turistov.

V hotelih za 7 %, v kampih za 4 % več prenočitev
V letu 2016 je bilo ustvarjenih več prenočitev turistov kot v letu 2015 v vseh pomembnejših vrstah nastanitvenih objektov: v mladinskih hotelih (za 26 %), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 22 %), v hotelih in v apartmajskih, počitniških naseljih (za 7 %) in v kampih (za 4 %).

Pri nas so največkrat prenočili turisti iz Italije, in sicer v hotelih v obmorskih občinah
Turisti iz Italije so pri nas v največjem deležu prenočevali v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije pa v hotelih v zdraviliških in obmorskih občinah. Za nizozemske in nemške turiste je bilo značilno, da so največ prenočitev ustvarili v kampih v gorskih občinah.

Turisti bivali v turističnih nastanitvenih objektih povprečno štiri dni, najdlje v zdraviliških občinah
Domači turisti so v letu 2016 v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno 3-krat, tuji turisti pa povprečno 2,4-krat.

Turisti so se povprečno najdlje zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,6-krat. Sledile so obmorske občine; tam so prenočevali povprečno 3,1-krat; v gorskih občinah so prenočevali povprečno 2,5-krat, v občini Ljubljana pa 1,8-krat.

Več kot polovico turističnih prenočitev v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Brežice, Kranjska Gora, Moravske Toplice  in Bohinj
Tuji turisti so v letu 2016 več kot polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Brežice.

Domači turisti pa so v tem letu polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Izola, Podčetrtek, Kranjska Gora, Ankaran in Zreče.

V letu 2016 je bilo po več kot 100.000 turističnih prenočitev ustvarjenih v 20 slovenskih občinah.

Turistom v Sloveniji na voljo več kot 130.000 turističnih ležišč, od tega tretjina v hotelih
V letu 2016 je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 45.000 sob ali apartmajev z več kot 130.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v sledečem obsegu: 39 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (motelih, penzionih, gostiščih, prenočiščih), 19 % v kampih in 42 % v drugih nastanitvenih objektih.

V letu 2016 je bilo v hotelih turistom na voljo 33 % vseh turističnih ležišč. V tem letu je bilo v hotelih ustvarjenih več kot 6.625.000 milijonov turističnih prenočitev  ali 59 % vseh prenočitev.

Kampi so imeli v letu 2016 za svoje goste na voljo skoraj 7.900 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2016 lahko skupaj sprejeli več kot 25.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih. V kampih je bilo evidentiranih skoraj 1.397.000 prenočitev turistov ali 12 % vseh prenočitev.  

V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo ustvarjenih 8 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 6 % vseh prenočitev turistov.

Grafikon 1: Prenočitve turistov, Slovenija
Grafikon 1: Prenočitve turistov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2016
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2016
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2016
20162016
2015
2016
številoindeks%
Prihodi turistov – skupaj4.317.504109,9100
  domači1.285.248105,330
  tuji3.032.256112,070
Prenočitve turistov – skupaj11.179.879108,1100
  domači3.837.761103,034
  tuji7.342.118111,066
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V raziskovanje so mesečno zajete vse enote (polno zajetje), vendar z upoštevanjem t. i. praga. To pomeni, da v mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti pod pragom (to so objekti, ki imajo v svoji ponudbi manj kot 10 stalnih ležišč), vendar ne vsi, temveč le nekatere vrste nastanitvenih objektov (več v Metodoloških pojasnilih).
Letni podatki pa zajemajo tudi enote, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči; zato seštevek mesečnih podatkov o obsegu turističnega prometa ni enak letnemu podatku.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti