Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2017

V aprilu 2017 za 9 % manj dovoljenj za gradnjo stavb kot v marcu, površina načrtovanih stavb manjša za 36 %

V aprilu 2017 je bilo izdanih 24 % manj gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb kot v mesecu pred tem, načrtovana površina teh stavb pa je bila manjša za 26 %. Gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo izdanih za 2 % več, njihova površina pa bo predvidoma manjša za 42 %.

  • 19.5.2017
  • |
  • začasni podatki

Površina v aprilu načrtovanih stavb manjša kot v marcu

V aprilu 2017 je bilo izdanih za 9 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu 2017. Manj gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu je bilo izdanih samo za stanovanjske stavbe (24 % manj), za nestanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 2 % več. Celotna površina obeh vrst v aprilu načrtovanih stavb naj bi merila skoraj 89.000 m2, kar je za 36 % manj od površine obeh vrst stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2017. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 26 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa (kljub večjemu številu izdanih gradbenih dovoljenj) za 42 % (predvsem zaradi tega, ker se bodo gradile manjše trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, manjše stavbe splošnega družbenega pomena in druge manjše nestanovanjske stavbe).

99 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 9 % nižje kot v marcu 2017, površina s temi gradbenimi dovoljenji načrtovanih novogradenj pa naj bi bila manjša za 34 %.  

Načrtovanih za 27 % manj stanovanj kot v marcu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v aprilu 2017, je bila načrtovana gradnja 167 stanovanj, kar je za 27 % manj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2017. Vsa stanovanja so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih za 25 % manj stanovanj, njihova površina pa bo predvidoma manjša za 22 %. V večstanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za 40 % manj stanovanj, njihova površina pa bo manjša za 55 %. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo predvidoma merila povprečno 163 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 86 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2017, se bo predvidoma gradilo 26 % manj novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v marcu 2017, njihova površina pa naj bi bila manjša za 24 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Na podlagi gradbenih dovoljen, izdanih v aprilu 2017, se bo največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 42 stanovanj (to je 25 % vseh načrtovanih). Sledi osrednjeslovenska statistična regija; tam je načrtovana gradnja 32 stanovanj (ali 19 % vseh). Sledijo gorenjska statistična regija z 20 stanovanji (12 % vseh), savinjska statistična regija s 17 stanovanji (10 % vseh) in goriška statistična regija s 16 stanovanji (10 % vseh). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, skupaj 40 stanovanj ali 24 % vseh.

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2017
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2017
1) Vključuje jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, april 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj44588.85916726.077
  stanovanjske stavbe15938.29016726.077
  nestanovanjske stavbe28650.56900
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IV 2017
III 2017
IV 2017
III 2017
Število91,373,9
Površina66,376,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Hkrati s to objavo so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo tudi končni podatki o izdanih gradbenih dovoljenih za leto 2016. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 20. aprila 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti