Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, marec 2017

Cene proizvodov pri proizvajalcih v marcu 2017 na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni višje za 1,9 %

Cene proizvodov se marca 2017 na mesečni ravni v povprečju niso spremenile, glede na marec 2016 pa so se za 1,9 % zvišale.

  • 21.4.2017
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v marcu 2017 v povprečju enake kot v februarju 2017

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih se marca 2017 na mesečni ravni v povprečju niso spremenile. Cene proizvodov, prodanih na domačem trgu, so se po štirih mesecih pozitivnih stopenj rasti sedaj v marcu 2017 na mesečni ravni znižale, in sicer za 0,1 %. Cene proizvodov, prodanih na tujih trgih, se na mesečni ravni v povprečju niso spremenile.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni zvišale za 0,2 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa so se za 0,3 % znižale.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v marcu 2017 glede na februar 2017 zvišale cene surovin  (za 0,2 %), medtem ko so se cene energentov in cene proizvodov za široko porabo znižale (v prvi skupini za 2,0 %, v drugi skupini za 0,1 %). Cene proizvodov za investicije so ostale enake kot v februarju 2017.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec opazno zvišale v proizvodnji kovin (za 0,6 %) ter v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 0,5 %), izraziteje znižale pa v oskrbi z električno energijo (za 2,3 %) ter v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,0 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za 1,9 % višje kot pred enim letom

Na letni ravni (od marca 2016 do marca 2017) so se cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih ponovno zvišale (četrti mesec zapored), tokrat za 1,9 %; zvišale so se tako cene proizvodov za prodajo na tujih trgih (za 3,0 %) kot tudi cene proizvodov za prodajo na domačem trgu (za 0,9 %).

Cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se v enem letu zvišale za 4,0 %, cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za 2,5 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v proizvodnji tekstilij (za 26,9 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,4 %).

Novo na portalu SI-STAT:

Podrobnejše podatke o indeksih cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
III 2017
II 2017 
III 2017
XII 2016
III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017
 Ø 2010 
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,0100,9101,9101,7104,88
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,2101,8102,9102,2107,24
Energenti98,097,396,596,787,43
Proizvodi za investicije100,0100,2100,1100,1103,59
Proizvodi za široko porabo99,9100,7102,6102,9105,88
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,1100,3101,1101,099,04
C Predelovalne dejavnosti100,1101,1102,2101,9106,09
D Oskrba z električno energijo97,796,695,996,580,19
E Oskrba z vodo 100,098,699,199,1118,58
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
III 2017
II 2017 
III 2017
XII 2016
III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017
 Ø 2010 
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu99,9100,3100,9100,6102,69
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,0101,5103,0102,8107,09
  evrsko območje100,2101,0102,5102,1105,61
  zunaj evrsko območje99,7102,6104,0104,4110,48
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti