Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, februar 2017

Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v februarju 2017 skoraj enaka kot v februarju 2016

V februarju 2017 je bilo odkupljenih za 34,2 milijona EUR kmetijskih pridelkov in je bila za skoraj 3 % nižja od vrednosti odkupa v januarju 2017 in skoraj enaka kot v februarju 2016.

  • 20.4.2017
  • |
  • začasni podatki
Vrednost odkupa pridelkov iz skupine poljedelstvo višja kot v februarju 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila v februarju 2017 za skoraj 31 % višja kot v februarju 2016 (znašala je 0,9 milijona EUR). Najbolj se je zvišala vrednost odkupljenih žit. Višja je bila vrednost odkupljene pšenice in tudi koruze v zrnju (večja je bila količina odkupljenih žit kot tudi povprečne cene). Višja je bila tudi vrednost odkupljenega krompirja in zelenjadnic, vrednost odkupljenih industrijskih rastlin pa je bila precej nižja.

Vrednost odkupa iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo nižja kot leto prej

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v februarju 2017 za skoraj 3 % nižja kot v februarju 2016 (znašala je 2,7 milijona EUR). Na znižanje vrednosti je vplivala nižja vrednost odkupljenega sadja (nižja je bila skoraj za polovico), vrednost odkupljenih alkoholnih pijač in sadik pa je bila višja kot leto prej.

Vrednost odkupa iz skupine živinoreja skoraj enaka kot v februarju 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v februarju 2017 skoraj enaka kot v februarju 2016 (znašala je 30,3 milijona EUR). Vrednost odkupljenega mleka je bila za 3% višja (povprečna cena mleka je bila višja, količina odkupljenega mleka pa manjša kot leto prej). Višja je bila tudi vrednost odkupljene živine (za 7 %), medtem ko je bila vrednost odkupljene perutnine nižja (za 19 %).
Grafikon 1: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Grafikon 1: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Grafikon 2: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
II 2017II 2017
I 2017 
II 2017
II 2016
1000 EUR1)indeks
Skupaj34.15197,599,9
Poljedelstvo861113,4130,8
  žita421562,5339,0
  industrijske in krmne rastline6221,028,5
  krompir185170,8134,2
  zelenjadnice2)19368,5107,5
Sadjarstvo in vinogradništvo2.665124,297,2
  sadje536121,450,9
  sadike3)333228,3123,7
  grozdje---
  alkoholne pijače1.796115,3126,6
Živinoreja30.34795,099,5
  živina9.83697,6107,1
  perutnina5.81693,680,9
  jajca4)1.51688,1110,9
  mleko12.70694,2103,0
  mlečni izdelki1193,579,6
  kože in volna43096,9113,0
  med in izdelki iz medu33427,5117,4
Drugi pridelki5) 278178,596,0
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti