Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, marec 2017

V marcu 2017 pridobljenih 20 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v februarju 2017

Za stanovanjske stavbe je bilo pridobljenih 47 %, za nestanovanjske stavbe pa 6 % gradbenih dovoljenj več kot v prejšnjem mesecu. Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v marcu 2017, je bilo največ stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji.

  • 20.4.2017
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina vseh v marcu načrtovanih stavb večja kot v februarju

Marca 2017 je bilo pridobljenih za 20 % več gradbenih dovoljenj kot februarja 2017. Več gradbenih dovoljenj je bilo pridobljenih tako za stanovanjske stavbe (47 % več) kot tudi za nestanovanjske stavbe (6 % več). Celotna površina v načrtovanih stavbah je merila 138.490 m2, kar je za 40 % več kot v februarju. Površina v načrtovanih stanovanjskih stavbah je bila za 43 %, površina v nestanovanjskih stavbah pa za 39 % večja kot v februarju 2017. Načrtovana površina stanovanjskih stavb se je povečala tako v enostanovanjskih kot tudi v večstanovanjskih stavbah. Pri nestanovanjskih stavbah povečanje načrtovane površine pripisujemo predvsem gradnji večjih stavb splošnega družbenega pomena. Načrtovana pa je tudi gradnja večjih poslovnih in upravnih stavb, gostinskih stavb, trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti.

99 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 22 % višje kot v februarju, površina s temi gradbenimi dovoljenji načrtovanih novogradenj pa je bila večja za 41 %.

Načrtovanih več stanovanj kot v februarju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v marcu 2017, je bila načrtovana gradnja 228 stanovanj, kar je za 40 % več, kot jih je bilo načrtovanih v februarju 2017. 11 % vseh stanovanj je bilo načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno v nestanovanjski stavbi, preostala pa v enostanovanjskih stavbah. V večstanovanjskih stavbah se je število načrtovanih stanovanj, v primerjavi s februarjem 2017, zmanjšalo za 7 %, medtem ko se je njihova površina povečala za 37 %; v povprečju bodo tako ta stanovanja merila 113 m2. Načrtovana gradnja stanovanj v enostanovanjskih stavbah se je povečala za 49 %, njihova površina pa za 52 %; v povprečju bodo tako ta merila 156 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v marcu 2017, je bilo načrtovanih za 42 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo s tistimi v februarju 2017, njihova površina pa bo predvidoma večja za 52 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v marcu 2017, je bilo načrtovanih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 25 % vseh. Sledili sta podravska z 19 % in savinjska statistična regija s 13 % vseh načrtovanih stanovanj. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (le 3 stanovanja).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, marec 2017
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, marec 2017
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, marec 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj490138.49022834.498
  stanovanjske stavbe21051.43522734.413
  nestanovanjske stavbe28087.055185
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
III 2017
II 2017
III 2017
II 2017
Število121,7142,1
Površina140,6151,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni 19. maja 2017.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti