Mnenje potrošnikov, Slovenija, april 2017

Mnenje potrošnikov v aprilu 2017 bolj optimistično

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v aprilu 2017 za 4 odstotne točke višja kot v marcu 2017 in za 12 odstotnih točk višja kot v aprilu 2016. Višja je bila tudi od lanskega povprečja (za 9 odstotnih točk).

  • 20.4.2017
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov bolj optimistično kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v aprilu 2017 za 4 odstotne točke višja kot v prejšnjem mesecu.

Vse štiri komponente kazalnika zaupanja potrošnikov so se na mesečni ravni izboljšale. Pričakovanje glede varčevanja je bilo boljše za 5 odstotnih točk, pričakovanje glede brezposelnosti za 4 odstotne točke, pričakovanje o finančnem stanju gospodinjstva za 3 odstotne točke in pričakovanje o gospodarskem stanju v državi za 2 odstotni točki.

Tudi vrednosti skoraj vseh drugih kazalnikov so se na mesečni ravni zvišale; izjema je bilo pričakovanje glede večjih nakupov, ki je nekoliko slabše kot prejšnji mesec (za 3 odstotne točke). Najbolj se je izboljšala ocena primernosti trenutka za varčevanje (za 9 odstotnih točk), bolj opazno pa se je izboljšalo tudi mnenje potrošnikov o gibanju cen v prejšnjih 12 mesecih (za 6 odstotnih točk), o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 5 odstotnih točk) in že omenjeno pričakovanje glede varčevanja (za 5 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja potrošnikov na letni ravni višji

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v primerjavi z aprilom 2016 višja za 12 odstotnih točk, glede na povprečje prejšnjega leta pa za 9 odstotnih točk.

Na izboljšanje na letni ravni so pozitivno vplivale vse štiri komponente kazalnika zaupanja: pričakovanje o ravni brezposelnosti se je izboljšalo za 18 odstotnih točk, o gospodarskem stanju v državi za 14 odstotnih točk, glede varčevanja za 10 odstotnih točk in o finančnem stanju v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk.

Četrtletni kazalniki

Kazalniki, ki jih merimo enkrat v četrtletju, se glede na prejšnje četrtletje niso bistveno spremenili, glede na isto četrtletje prejšnjega leta pa sta se izboljšala kazalnika pričakovanja potrošnikov glede nakupa avtomobila in glede prenove bivališča (vsak za 5 odstotnih točk).

V aprilu 2017 je 11 % prebivalcev Slovenije razmišljalo o nakupu avtomobila, 19 % o prenovi bivališča, 3 % pa o nakupu bivališča.
Grafikon 1: Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Mesečne spremembe kazalnikov pri mnenju potrošnikov, Slovenija, april 2017
Grafikon 2: Mesečne spremembe kazalnikov pri mnenju potrošnikov, Slovenija, april 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. V januarju 2016 pa smo začeli anketiranje po telefonu kombinirati s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti