Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, januar 2017

Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v januarju 2017 za 4 % višja kot v januarju 2016

V januarju 2017 je bilo odkupljenih za 35,0 milijona EUR kmetijskih pridelkov, to je za 4 % več od vrednosti odkupa v januarju 2016 in za skoraj 20 % manj od vrednosti odkupa v decembru 2016.

  • 20.3.2017
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupa pridelkov iz skupine poljedelstvo v januarju 2017 višja kot v januarju 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila v januarju 2017 za skoraj 5 % višja kot v januarju 2016 (znašala je 0,8 milijona EUR). Precej višja kot v januarju prejšnjega leta je bila vrednost odkupljenih industrijskih rastlin in zelenjadnic, višja pa je bila tudi vrednost odkupljenega krompirja. Vrednost odkupljenih žit je bila precej nižja kot leto prej.

Vrednost odkupa iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo v januarju 2017 nižja kot leto prej

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v januarju 2017 za več kot 14 % nižja kot v januarju 2016 (znašala je 2,1 milijona EUR). Vrednost odkupljenega sadja je bila nižja za skoraj 43 %. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila za več kot 15 % višja (odkupljena je bila večja količina vina).
 
Vrednost odkupa iz skupine živinoreja v januarju 2017 višja kot v januarju 2016

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v januarju 2017 za več kot 5 % višja kot v januarju 2016 (znašala je 32,0 milijona EUR). Vrednost odkupljenega mleka je bila višja za 3 % (povprečna odkupna cena mleka je bila višja kot leto prej). Vrednost odkupljene živine je bila za skoraj 14 % višja, vrednost odkupljene perutnine pa nižja za 7 %.

Grafikon 1: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Grafikon 1: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Grafikon 2: Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
I 2017I 2017
XII 2016 
I 2017
I 2016
1000 EUR1)indeks
Skupaj35.01780,3103,9
Poljedelstvo76017,8104,7
  žita753,137,3
  industrijske in krmne rastline29421,3123,8
  krompir108213,0103,3
  zelenjadnice2)28268,6155,0
Sadjarstvo in vinogradništvo2.14640,285,8
  sadje44183,157,2
  sadike3)146167,538,6
  grozdje---
  alkoholne pijače1.55833,1115,3
Živinoreja31.95695,0105,4
  živina10.07489,7113,7
  perutnina6.21188,893,1
  jajca4)1.72194,0127,1
  mleko13.486104,4103,1
  mlečni izdelki1270,585,5
  kože in volna44474,2130,7
  med in izdelki iz medu818,755,1
Drugi pridelki5) 15642,7106,7
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti