Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, Slovenija, 4. četrtletje 2016

Povprečne vrednosti zunanje trgovine v 4. četrtletju 2016 višje kot v istem obdobju 2015

Povprečne vrednosti izvoza in uvoza so bile v 4. četrtletju 2016 višje kot v istem obdobju 2015, v celem letu 2016 pa so bile nižje kot v celem prejšnjem letu.

  • 15.3.2017
  • |
  • začasni podatki

Povprečne vrednosti zunanje trgovine v 4. četrtletju 2016 na obeh straneh blagovne menjave višje kot v 4. četrtletju 2015

Povprečne vrednosti zunanje trgovine so bile v 4. četrtletju 2016 na obeh straneh blagovne menjave višje kot v 4. četrtletju 2015: pri izvozu za 1,0 %, pri uvozu pa za 1,7 %.

Najizrazitejše zvišanje indeksov povprečnih vrednosti izvoza smo zabeležili v skupinah surove snovi, razen goriv (za 6,6 %) ter mineralna goriva in maziva (za 3,5 %), povprečne vrednosti uvoza pa prav tako v skupini mineralna goriva in maziva (za 3,2 %) in v skupini razni izdelki (za 4,6 %).

Znižanje povprečnih vrednosti zunanje trgovine smo v 4. četrtletju 2016 glede na 4. četrtletje 2015 zabeležili samo v dveh skupinah proizvodov na obeh straneh blagovne menjave. Največje znižanje povprečnih vrednosti smo zabeležili pri izvozu in uvozu v skupini pijače in tobak (pri izvozu za 3,6 % in za prav toliko pri uvozu). V preostalih dveh skupinah, pri katerih smo prav tako zabeležili znižanje povprečnih vrednosti, je bilo to manjše od 1 %.

Povprečne vrednosti zunanje trgovine v 4. četrtletju 2016 višje kot v 4. četrtletju 2015 tako pri trgovanju z državami v evrskem območju kot tudi s tistimi zunaj tega območja 

Povprečne vrednosti zunanje trgovine so bile v 4. četrtletju 2016 tako pri trgovanju z državami v evrskem območju kot tudi pri trgovanju s tistimi zunaj tega območja višje kot v istem obdobju 2015. Zvišanje povprečnih vrednosti je bilo nekoliko izrazitejše pri trgovanju z državami zunaj evrskega območja (izvoz za 2,0 %, uvoz za 1,8 %) kot pri trgovanju s tistimi v evrskem območju (izvoz za 0,1 %, uvoz za 1,7 %).

Največjo rast povprečnih vrednosti smo pri trgovanju z državami zunaj evrskega območja zabeležili na obeh straneh blagovne menjave v skupini kemični proizvodi (pri izvozu za 4,0 %, pri uvozu za 4,9 %), pri trgovanju z državami v evrskem območju pa pri izvozu v skupini surove snovi, razen goriv (za 11,0 %), pri uvozu pa v skupini mineralna goriva in maziva (za 5,4 %).

V nekaterih skupinah so se povprečne vrednosti izvoza in uvoza tudi znižale. Pri trgovanju z državami v evrskem območju so se povprečne vrednosti izvoza znižale najizraziteje v skupini kemični proizvodi (za 6,3 %), pri trgovanju z državami zunaj tega območja pa v skupini olja, masti in voski živalskega in rastlinskega izvora (za 7,0 %). K znižanju povprečnih vrednosti uvoza pri trgovanju z državami v evrskem območju pa so v največji meri prispevale nižje povprečne vrednosti v skupini pijače in tobak (za 8,1 %), pri trgovanju z državami zunaj evrskega območja pa v skupini živila in žive živali (za 4,2 %).

Povprečne vrednosti zunanje trgovine v 2016 nižje kot v 2015

V celem letu 2016 so bile povprečne vrednosti zunanje trgovine nižje kot v celem prejšnjem letu (pri izvozu za 2,5 %, pri uvozu za 2,3 %).

Povprečne vrednosti zunanje trgovine so se v letu 2016 glede na leto 2015 najizraziteje znižale v skupini mineralna goriva in maziva, in sicer pri izvozu za 13,2 %, pri uvozu pa za 14,5 %. V drugih skupinah je bilo znižanje manj izrazito.

V nekaterih skupinah proizvodov so se povprečne vrednosti zunanje trgovine v 2016 v primerjavi z 2015 tudi povečale: indeksi so se najizraziteje povečali v skupini olja, masti in voski živalskega in rastlinskega izvora (pri izvozu za 4,8 %, pri uvozu za 3,9 %).

Primerjava gibanja povprečnih vrednosti v zadnjih štirih letih kaže, da se povprečne vrednosti uvoza že četrto leto zapored znižujejo, pri izvozu pa so se v tem obdobju zvišale samo v prejšnjem letu (2015).

Grafikon 1: Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza1), Slovenija
Grafikon 1: Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi povprečnih vrednosti izvoza1) po sektorjih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 4. četrtletje 2016
I–XII 2016
I–XII 2015
X–XII 2016
  Ø 2015  
X–XII 2016
X–XII 2015
SKUPAJ97,599,9101,0
0 Živila in žive živali99,499,7100,1
1 Pijače in tobak104,2100,896,4
2 Surove snovi, razen goriv98,0100,8106,6
3 Mineralna goriva in maziva86,895,6103,5
4 Olja, masti in voski žival. in rastlin. izvora104,8103,5100,0
5 Kemični proizvodi91,795,6100,6
6 Izdelki, razvrščeni po materialu96,397,899,1
7 Stroji in transportne naprave101,4103,4101,6
8 Razni izdelki101,4102,7100,5
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi povprečnih vrednosti uvoza1) po sektorjih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 4. četrtletje 2016
I–XII 2016
I–XII 2015
X–XII 2016
  Ø 2015  
X–XII 2016
X–XII 2015
SKUPAJ97,799,7101,7
0 Živila in žive živali99,499,899,9
1 Pijače in tobak103,3102,796,4
2 Surove snovi, razen goriv95,095,0101,7
3 Mineralna goriva in maziva85,592,5103,2
4 Olja, masti in voski žival. in rastlin. izvora103,9104,9101,8
5 Kemični proizvodi95,598,0100,7
6 Izdelki, razvrščeni po materialu96,799,0101,4
7 Stroji in transportne naprave102,6103,6101,6
8 Razni izdelki103,8105,2104,6
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobnejši podatki o indeksih povprečnih vrednosti zunanje trgovine so na voljo za skupno trgovanje Slovenije, za trgovanje Slovenije z državami v evrskem območju in za trgovanje Slovenije z državami zunaj tega območja; indeksi so prikazani po sektorjih in odsekih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), po področjih in oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) in po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij (BEC).

Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT junija 2017.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti