Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2017

V februarju 2017 za 21 % manj dovoljenj za gradnjo stavb in v njih načrtovanih manj stanovanj kot v januarju 2017

V februarju 2017 je bilo izdanih manj gradbenih dovoljenj za obe vrsti stavb (stanovanjske in nestanovanjske) kot v januarju 2017. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letošnjem februarju, je predvidena gradnja 163 stanovanj, od tega več kot 50 % v podravski in osrednjeslovenski statistični regiji.

  • 20.3.2017
  • |
  • začasni podatki

Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2017

V februarju 2017 je bilo izdanih 21 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu, in to za obe vrsti stavb: število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo nižje za 31 %, za nestanovanjske stavbe pa za 14 %. Skupna površina vseh v februarju načrtovanih stavb naj bi merila 98.623 m2, kar je za 15 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2017.

Od gradbenih dovoljenj, izdanih za stanovanjske stavbe, jih je bilo 95 % za gradnjo enostanovanjskih stavb, preostalih 5 % pa za gradnjo večstanovanjskih stavb. V februarju ni bila predvidena gradnja nobene stavbe za posebne družbene skupine.  Število gradbenih dovoljenj, izdanih za enostanovanjske stavbe, je bilo v februarju za 31 % nižje kot v januarju 2017, število tistih za večstanovanjske stavbe pa je bilo za 17 % višje. Od v februarju 2017 izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo tistih za gostinske stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij ter stavbe splošnega družbenega pomena manj, tistih za vse druge načrtovane nestanovanjske stavbe pa več ali enako kot v januarju 2017.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 20 % nižje kot v januarju 2017, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila manjša za 12 %. V primerjavi s februarjem 2016 je predvidenih za 1 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 4 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v januarju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v februarju 2017, je bila predvidena gradnja 163 stanovanj, kar je za 30 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v januarju 2017. Vsa stanovanja so načrtovana v stanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih za 31 %, v večstanovanjskih stavbah pa za 21 % manj stanovanj kot v januarju. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 153 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 77 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2017, je predvidenih za 28 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v januarju 2017, njihova površina pa naj bi bila manjša za 34 %. Kljub temu pa je predvidenih za 20 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo predvidenih februarja 2016, njihova površina pa naj bi bila za 10 % večja.

Več kot polovica vseh stanovanj se bo gradila v podravski in  osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2016, je načrtovanih največ stanovanj v podravski statistični regiji: 46 stanovanj ali 28 % vseh. Sledijo osrednjeslovenska statistična regija (37 stanovanj ali 23 % vseh stanovanj), in jugovzhodna Slovenija (17 stanovanj ali 10 % vseh) ter pomurska (14 stanovanj ali 9 % vseh) in savinjska statistična regija (13 stanovanj ali 8 % vseh). V vseh preostalih statističnih regijah skupaj je predvidena gradnja 36 stanovanj ali 22 % vseh. V posavski regiji pa v februarju 2017 ni bilo načrtovano nobeno stanovanje.

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2017
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2017
1) Vključuje gorenjsko, goriško, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, februar 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj40798.62316322.831
  stanovanjske stavbe14336.05416322.831
  nestanovanjske stavbe26462.56900
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
II 2017
I 2017
II 2017
I 2017
Število80,271,9
Površina88,166,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 19. maja 2017.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti