Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2016

Oktobra 2016 izdanih 2 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot septembra 2016, a površina stavb za 21 % večja

Za gradnjo nestanovanjskih stavb je bilo v oktobru 2016 izdanih za 3 % manj gradbenih dovoljenj, za stanovanjske stavbe pa skoraj enako število kot v prejšnjem mesecu. Površina stanovanjskih stavb je bila večja za 20 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 21 %. 

  • 20.12.2016
  • |
  • začasni podatki

V oktobru se je površina stanovanjskih in nestanovanjskih stavb povečala

V oktobru 2016 je bilo za stanovanjske stavbe izdano eno gradbeno dovoljenje več kot v septembru 2016. Med stanovanjskimi stavbami še vedno prevladuje gradnja enostanovanjskih stavb; gradnja teh stavb je namreč 97 % gradnje vseh stanovanjskih stavb. Število gradbenih dovoljenj, izdanih za enostanovanjske stavbe, je bilo v oktobru enako kot v septembru, površina teh stavb pa naj bi bila za 5 % manjša. Med stanovanjskimi stavbami je bila poleg enostanovanjskih stavb načrtovana tudi gradnja petih večstanovanjskih in treh stavb za posebne družbene skupine. Za nestanovanjske stavbe je bilo v oktobru izdanih za 3 % manj gradbenih dovoljenj, površina teh stavb pa naj bi bila večja za 21 %. Manjša površina kot v prejšnjem mesecu je predvidena za trgovske stavbe in za stavbe za storitvene dejavnosti ter za industrijske stavbe in skladišča; površina vseh drugih predvidenih nestanovanjskih stavb naj bi bila večja.

Od v oktobru 2016 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 1 % manjše kot v septembru, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 23 %.

Načrtovanih za polovico več stanovanj kot v septembru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v oktobru 2016, je bila predvidena gradnja 382 stanovanj, kar je za 52 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru. 60 % stanovanj je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 26 % v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine, 12 % v večstanovanjskih stavbah, preostala stanovanja so načrtovana v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 149 m2. V večstanovanjskih stavbah so načrtovana manjša stanovanja; merila bodo povprečno 58 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v oktobru 2016 je bilo predvidenih za 13 % več gradenj novih stanovanj, njihova površina pa je bila za 2 % manjša kot v prejšnjem mesecu. 

Največ stanovanj se bo gradilo v gorenjski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2016, se bo največ stanovanj gradilo v gorenjski statistični regiji: 118 stanovanj ali 31 % vseh. 86 stanovanj v tej regiji je načrtovanih v stavbah za posebne družbene skupine, preostala stanovanja so načrtovana v eno- in dvostanovanjskih stavbah. Sledili sta osrednjeslovenska statistična regija (tam se bo gradilo 85 ali 22 % vseh predvidenih stanovanj), in savinjska statistična regija (41 stanovanj ali 11 % vseh). V drugih regijah je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2016, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v koroški statistični regiji (le 1 stanovanje).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2016
1)Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj671179.18038244.886
  stanovanjske stavbe23869.01137444.552
  nestanovanjske stavbe433110.1698334
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
X 2016
IX 2016
X 2016
IX 2016
Število98,6112,7
Površina122,897,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 19. maja 2017.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti