Socioekonomske značilnosti prebivalstva, Slovenija, 1. januar 2016

1. januarja 2016 vsak tretji odrasel prebivalec Slovenije upokojenec

1. januarja 2016 je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, 31 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2015 povečalo, delež višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa je dosegel 22 %.

  • 21.12.2016
  • |
  • končni podatki

Več aktivnih prebivalcev kot leto prej

Po podatkih Statističnega urada RS se je število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) v letu 2015 povečalo za približno 4.300, na 941.818. Zaposleni so 1. januarja 2016 predstavljali 88 % vseh aktivnih prebivalcev (približno 0,8 odstotne točke več kot leto prej).

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se v letu 2015 ni bistveno spremenilo in 1. januarja 2016 jih je bilo 536.895. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (66 %). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 7.600. Število drugih neaktivnih se je povečalo za približno 3.400.
 

Bolje izobraženi

1. januarja 2016 je imela Slovenija 388.358 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je v letu 2015 povečal za 0,8 odstotne točke. Povečanje je bilo izrazitejše med ženskami (za 0,9 odstotne točke, pri moških za 0,6 odstotne točke).

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno šolo, 443.608. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v letu 2015 zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v letu 2015 umrli. Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2016 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 43 %, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal 11 %.


Izobrazba zaposlenih višja od izobrazbe brezposelnih, izobrazba upokojenk nižja od izobrazbe upokojencev

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 33 %. Med brezposelnimi pa je bilo takih skoraj pol manj: 19 %. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah okrog 60 %. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo: 21 %; med zaposlenimi je bilo takih 10 %.

Med upokojenci je bilo za 40 % takih, ki so imeli osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (ker visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (50 %) kot moških (27 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (približno 12 %) in so bili večinoma mlajši od 75 let.
Grafikon 1: Prebivalci, stari 25 ali več let, po starosti in izobrazbi, Slovenija, 1. januar 2016
Grafikon 1: Prebivalci, stari 25 ali več let, po starosti in izobrazbi, Slovenija, 1. januar 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Slovenija, 1. januar 2016
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%
Skupaj1.757.798865.659892.139100,0100,0100,0
Osnovnošolska ali manj443.608179.435264.17325,220,729,6
  brez izobrazbe4.4531.7052.7480,30,20,3
  nepopolna osnovnošolska55.27520.46834.8073,12,43,9
  osnovnošolska383.880157.262226.61821,818,225,4
Srednješolska925.832523.806402.02652,760,545,1
  nižja poklicna ipd.26.36015.11811.2421,51,71,3
  srednja poklicna ipd.368.069238.506129.56320,927,614,5
  srednja strokovna, srednja splošna531.403270.182261.22130,231,229,3
Višješolska, visokošolska388.358162.418225.94022,118,825,3
  višješolska (prejšnja), višja strokovna92.60441.16351.4415,34,85,8
  visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.88.93733.45155.4865,13,96,2
  visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.175.36871.755103.61310,08,311,6
  magisterij znanosti (prejšnji) ipd.19.9479.31210.6351,11,11,2
  doktorat znanosti11.5026.7374.7650,70,80,5
Vir: SURS
Tabela 2: Prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, 1. januar 2016
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%
Skupaj1.757.798865.659892.139100,0100,0100,0
Aktivni941.818508.900432.91853,658,848,5
  zaposleni827.596452.198375.39847,152,242,1
  brezposelni114.22256.70257.5206,56,66,4
Neaktivni815.980356.759459.22146,441,251,5
  učenci in dijaki82.02542.78539.2404,74,94,4
  študenti79.09633.10745.9894,53,85,2
  upokojenci536.895227.631309.26430,526,334,7
  drugi neaktivni117.96453.23664.7286,76,17,3
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti