Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2016

BDP v 3. četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v 3. četrtletju 2015

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v tretjem četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V treh četrtletjih leta 2016 se je glede na isto obdobje prejšnjega leta skupaj povečal za 2,6 %.

  • 30.11.2016
  • |
  • brez statusa

BDP v letošnjem 3. četrtletju za 2,7 % višji kot v lanskem 3. četrtletju  

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v tretjem četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V prvih treh četrtletjih leta 2016 se je glede na isto obdobje prejšnjega leta skupaj povečal za 2,6 %.

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v tretjem četrtletju 2016 za 1,0 % višji kot v prejšnjem četrtletju in za 3,0 % višji kot v tretjem četrtletju 2015.

Pozitiven vpliv zasebnega trošenja se nadaljuje

Zasebno trošenje gospodinjstev nadalje ugodno vpliva na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. V tretjem četrtletju se je povečalo za 2,6 %. Končna potrošnja se je zvišala za 2,5 %, bruto investicije pa so se zmanjšale za 0,4 %. Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 3,6 %. Podobno kot v prejšnjih četrtletjih tega leta so na bruto investicije v osnovna sredstva tudi v tem četrtletju negativno vplivale investicije v zgradbe in objekte (zmanjšale so se za 12,4 %). Investicije v opremo in stroje so se povečale za 6,6 % in tako ublažile padec bruto investicij v osnovna sredstva, vendar v manjšem obsegu kot v prejšnjem četrtletju (takrat so se investicije v stroje in opremo povečale za 14,2 %).

Upočasnitev rasti izvoza in uvoza

Izvoz se je v  tretjem četrtletju 2016 okrepil za 5,4 % (izvoz blaga se je povečal za 5,2 %, izvoz storitev pa za 5,8 %). Uvoz se je povečal za 4,5 % (uvoz blaga se je povečal za 4,9 %, uvoz storitev pa za 2,5 %). Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,1 odstotne točke.

Zaposlenost višja za 2,1 %

Zaposlenost se je v tretjem četrtletju 2016 povečala za 2,1 %, kar je približno za toliko, kot se je v prejšnjem četrtletju (za 2,0 %). V predelovalnih dejavnostih se je povečala za 3,3 %, v gostinstvu za 4,7 %, v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo za 4,6 %, v dejavnosti promet in skladiščenje pa za 4,3 %.


Najvišji prispevek h gospodarski rasti v predelovalnih dejavnostih

H gospodarski rasti so v tretjem četrtletju 2016 največ prispevale predelovalne dejavnosti, in sicer 1,3 odstotne točke. Dodana vrednost se je v predelovalnih dejavnostih povečala za 6,5 %. Najizraziteje se je povečala v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 11,0 %. Skupna dodana vrednost slovenskega gospodarstva se je zvišala za 2,5 %.

 

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Nedesezonirano
  Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta2,02,82,32,82,7
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,20,70,60,71,0
  Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta1,52,12,12,23,0
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja1,72,91,42,71,8
Končna potrošnja1,71,32,13,02,5
  Gospodinjstva1,10,61,63,42,6
  NPISG2,71,53,52,110,2
  Država3,23,43,32,01,6
Bruto investicije2,010,0-0,11,7-0,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva-0,25,4-7,7-3,4-3,6
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,40,71,31,00,6
Saldo menjave s tujino1)0,40,11,10,41,1
Izvoz proizvodov5,04,36,07,75,4
  Blago (fob)4,53,75,69,25,2
  Storitve6,56,97,71,95,8
Minus: uvoz proizvodov5,14,75,28,24,5
  Blago (fob)4,55,55,69,64,9
  Storitve7,70,43,10,82,5
Bruto domači proizvod2,02,82,32,82,7
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo8,88,88,87,86,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami1,01,64,76,85,7
od tega: C Predelovalne dejavnosti1,21,85,78,16,5
F Gradbeništvo-3,71,6-18,2-13,2-9,6
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo6,04,05,54,32,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti9,29,75,42,60,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-5,31,2-9,8-0,87,1
L Poslovanje z nepremičninami-0,91,53,02,80,5
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti3,55,63,62,72,3
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,31,21,61,82,1
RST Druge storitvene dejavnosti1,53,32,71,30,3
Skupaj dodana vrednost2,22,92,33,12,5
Neto davki na proizvode0,02,02,71,34,4
Bruto domači proizvod2,02,82,32,82,7
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti