Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2015

V 2015 je Slovenija že drugo leto zapored porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost manj sredstev

 Slovenija je v 2015 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 853,1 milijona EUR ali 2,21 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto po večletnem naraščanju že drugo leto zapored zmanjšala.

  • 8.11.2016
  • |
  • začasni podatki

Za RRD porabljena sredstva po večletnem naraščanju že drugo leto zapored nižja kot v prejšnjem letu 
Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) po večletnem naraščanju že drugo leto zapored nominalno zmanjšali. V letu  2015 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 853,1 milijona EUR. V primerjavi s prejšnjim letom, ko so ta sredstva znašala 890,2 milijona, se je BIRR nominalno  zmanjšal za 4 % ali za 37 milijonov EUR.

Nekoliko več sredstev kot v prejšnjem letu se je za izvajanje RRD porabilo le v državnem sektorju (za 6 %), v vseh drugih – v visokošolskem, v zasebnem nepridobitnem in v poslovnem – pa so bila za RRD namenjena sredstva nominalno nižja kot v prejšnjem letu. V poslovnem sektorju, ki porabi največ sredstev za izvajanja RRD (v 2015 jih je porabil 650,6 milijona EUR ali 76 % vseh za RRD porabljenih sredstev), so se ta sredstva v primerjavi s prejšnjim letom nominalno zmanjšala za 6 %, v  visokošolskem sektorju pa za 7 %.

Vsa za RRD porabljena sredstva so bila nižja kot v prejšnjem letu tudi v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Če BIRR izrazimo kot delež BDP, vidimo, da je bil ta v 2015 za 0,17 odstotne točke nižji kot v prejšnjem letu; znašal je namreč 2,21 % BDP1.

RRD ostaja pretežno moško področje
Med vsemi 20.633 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 11.308 (ali 55 %) raziskovalcev in raziskovalk. Delež žensk med vsemi zaposlenimi v RRD in vsemi raziskovalci je bil približno enak kot v prejšnjem letu: med vsemi zaposlenimi v RRD jih je bilo 35 %, med raziskovalci pa 36 %.
  
Če obseg dela, ki so ga opravili redno zaposleni in zunanji sodelavci v RRD v letu 2015, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ)2, bi to pomenilo 14.225 oseb s polnim delovnim časom, od tega 7.900  raziskovalcev. Med obojimi je bilo žensk 34 %. 
 


1) Delež bruto domačih izdatkov za RR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.
2) Obseg časa (število delovnih ur), ki ga zaposleni dejansko porabijo za RRD, izražamo tudi v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), in sicer zato, da preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenosti v raziskovalno-razvojni dejavnosti.

Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija, 2015
Viri financiranjaSektor izvedbe
skupajposlovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
1.000 EUR
Skupaj1)853.067650.579115.21786.934337
Gospodarske družbe590.398570.9729.2689.895262
Država169.64427.78984.52957.27749
Visoko šolstvo2.893 - -2.893 -
Zasebne nepridobitne organizacije662492111
Tujina90.06651.79321.41116.84715
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Zaposleni v RRD, Slovenija, 2015
PoklicSektor zaposlitve
skupaj poslovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
številoEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČ
Skupaj1)20.63314.22512.4659.2222.9072.4375.2502.5551111
Raziskovalci11.3087.9005.1844.1911.9271.6294.1862.0691111
Tehnično osebje7.1494.9705.6864.057689536774377 - -
Drugo osebje2.1761.3541.596973291272289109 - -
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto 2015 so začasni. Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni 2. marca 2017.    
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti