Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, junij 2016

V juniju 2016 21 % manj dovoljenj za gradnjo stavb kot v maju 2016 in v njih načrtovanih 7 % manj stanovanj

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v juniju 2016 izdanih 12 % manj dovoljenj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 26 % manj kot v prejšnjem mesecu.

  • 19.8.2016
  • |
  • začasni podatki

Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju
V juniju je bilo izdanih 21 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju. Manj gradbenih dovoljenj je bilo izdanih tako za stanovanjske (12 % manj) kot tudi za nestanovanjske stavbe (26 % manj). Celotna površina vseh v juniju načrtovanih stavb naj bi merila nekaj manj kot 128.000 m2, kar je za 8 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša za 12 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 5 %.

97 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 22 % nižje kot v maju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila manjša za 5 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v maju
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v juniju 2016, je bila predvidena gradnja 207 stanovanj, kar je za 7 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v maju 2016. Vsa stanovanja, razen eno, so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za 14 % manj stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa za 48 % več, to je 12 stanovanj več, kot jih je bilo načrtovanih v maju. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 166 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 72 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2016, se bo predvidoma gradilo za 10 % manj novih stanovanj, kot s tistimi, izdanimi v maju 2016, njihova površina pa naj bi bila manjša za 13 %.

Več kot tretjina vseh stanovanj se bo gradila v osrednjeslovenski statistični regiji
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2016, se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 38 % vseh načrtovanih. 60 % stanovanj v osrednjeslovenski regiji je bilo načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, preostala stanovanja pa so bila načrtovana v dvo- in večstanovanjskih stavbah. Osrednjeslovenski regiji sta sledili podravska regija s 13 % in savinjska z 10 % vseh načrtovanih stanovanj. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v primorsko-notranjski in zasavski statistični regiji (v vsaki po 2 stanovanji).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, junij 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, junij 2016
1)Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, junij 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj448127.53820730.665
  stanovanjske stavbe17944.56620630.635
  nestanovanjske stavbe26982.972130
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VI 2016
V 2016
VI 2016
V 2016
Število78,389,8
Površina95,487,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 19. maja 2017.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti