2.065.895
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.613,73 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
7,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
5,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
0,9 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
21. julij 2017
V 2016 so med očeti, ki so podali priznanje očetovstva, trije od štirih to storili pred rojstvom otroka
 V 2016 je bilo podanih 11.462 priznanj očetovstva, ugotovljenih 17 očetovstev in posvojenih 45 otrok, med temi 11 iz tujine.
21. julij 2017
Cene industrijskih proizvodov junija 2017 na mesečni ravni nižje za 0,1 %, na letni ravni višje za 2,2 %
Cene proizvodov so se junija 2017 na mesečni ravni znižale za 0,1 %, na letni ravni pa za 2,2 % zvišale. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se junija 2017 v primerjavi z majem 2017 znižale za 0,2 %, cene izvoznih proizvodov pa se v tem obdobju v povprečju niso spremenile.
21. julij 2017
V slovenskih klavnicah pridobili v maju 2017 več mesa kot v prejšnjem mesecu
V slovenskih klavnicah so v maju 2017 zaklali okoli 3.337.000 kljunov perutnine, okoli 22.000 prašičev in okoli 10.000 glav govedi.
21. julij 2017
Mnenje potrošnikov v juliju 2017 nekoliko bolj pesimistično
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v juliju 2017 za 1 odstotno točko nižja kot v juniju 2017 in za 9 odstotnih točk višja kot v juliju 2016. Višja je bila tudi od lanskega povprečja (za 10 odstotnih točk).
21. julij 2017
Povprečni dan v 2016: 56 rojenih, 54 umrlih, 45 priseljenih, 43 odseljenih, 18 porok in 7 razvez
Tako naravni kot selitveni prirast sta bila v letu 2016 pozitivna: prvi za 656, drugi pa za 1.051 prebivalcev. Skupni prirast je tako znašal 1.707 prebivalcev in je bil 30 % višji kot v 2015.
21. julij 2017
Novo v SI-STAT: Demografija podjetij v Sloveniji v letu 2015
Na podatkovnem portalu SI-STAT objavljamo podrobne podatke o novonastalih podjetjih brez predhodnika, preživelih podjetjih in o podjetjih, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, v letu 2015.
21. julij 2017
Novo na portalu SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, maj 2017
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za maj 2017 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
21. julij 2017
V 2016 se je iz Slovenije vsak teden odselilo povprečno 169 slovenskih in 129 tujih državljanov
V 2016 se je v Slovenijo priselilo skoraj 2.900 državljanov Slovenije in 13.800 tujih državljanov. Odselilo se je več kot 8.800 slovenskih in blizu 6.800 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2016 najvišji po letu 2011: 1.051 oseb.
20. julij 2017
Celotni izdatki za socialno zaščito, za katero namenjamo skoraj četrtino BDP, so se v 2015 povečali
Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 2015 namenjenih 9.208 milijonov EUR. Največ sredstev smo namenili za področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Socialni prispevki so bili glavni, dvetretjinski vir financiranja.
20. julij 2017
Junija 2017 izdanih 31 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot maja 2017, površina stavb bo manjša za 34 %
Za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb je bilo v juniju 2017 izdanih manj dovoljenj kot v prejšnjem mesecu: za gradnjo prvih za 36 %, za gradnjo drugih pa za 29 % manj. Tudi njihova skupna površina bo manjša: površina stanovanjskih stavb za 31 %, površina nestanovanjskih pa za 35 %.
20. julij 2017
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v maju 2017 za skoraj 13 % višja kot v maju 2016
V maju 2017 je skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov znašala 42,0 milijona EUR in je bila za 14 % višja od vrednosti odkupa v aprilu 2017 in za skoraj 13 % višja kot v maju 2016.
20. julij 2017
Promet potnikov v slovenskih pristaniščih v 2016 za 16 % višji kot v 2015
V 2016 je bilo v koprskem pristanišču pretovorjenih 21,2 milijona ton blaga, od tega je bilo razloženega 14,1 milijona ton ali 66 % vsega blaga in naloženega 7,1 milijona ton ali 34 % vsega blaga. Na ladjah za križarjenje je v 2016 priplulo 20.200 več ali 33 % več potnikov kot v letu 2015.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti