POPISNI PODATKI
Popis kmetijstva 2000
Načrt objav popisa 2010
  Koledar objav
  Načrt objav

O POPISU
Splošno o popisu kmetijstva
Zakaj popis kmetijstva?
Katere podatke zbiramo?
Koga popisujemo?
Organizacija popisa
Zakonske osnove
Zgodovina popisov

Zavarovanje in zaščita podatkov

TERENSKI VPRAŠALNIK
Seznam vprašanj:
 Slovenski
 Italijanski
 Madžarski
 Seznam vprašanj s pojasnili

OBVESTILNO PISMO
 Slovensko
 Italjansko
 Madžarsko

DRUGE KMETIJSKE STATISTIKE
 Si-stat
 Prve objave
 Letopis

EVROPSKI PODATKI
Eurostat
Popisi kmetijstva v drugih državah


 

 

POPISNE PUBLIKACIJE
   
Korak k popisu kmetijstva 2010 Metodološko gradivo