Nalagam
Kontakt  Z  English version
 
Začetek <-

Leto

Iskalnik po občinah


Seznam občin po abecedi <-

Statistične regije -> občine


Tematski članki

-> Statistični podatki po občinah, 2008-2010.xls
-> Statistični kazalniki po občinah, 2008-2010.xlsPovezave
  Ime Šifra
Občina Prebold 174
Statistična regija Savinjska 4
Upravna enota Žalec 62

Prebold je občina v Spodnje Savinjski regiji, znani predvsem po hmeljarstvu. Z namenom ohranjanja bogate kulturne dediščine je občina Prebold pripravila in razglasila ''Muzejsko zbirko Prebold skozi čas'' za spomenik lokalnega pomena.

Prebold, dvorec
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Prebold je del savinjske statistične regije. Meri 41 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 145. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 4.800 prebivalcev (približno 2.400 moških in 2.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 105. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 118 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,8 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 32,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 37,2 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 197 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 340 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 51 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %.

Vsak 20. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.762 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 382 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 76 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 450 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 61 kg več kot v celotni Sloveniji.
Prebivalstvena piramida

PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto 2010ObčinaSlovenija
Površina km24120.273
Število prebivalcev4.7882.049.261
Število moških2.3771.014.716
Število žensk2.4111.034.545
Naravni prirast233.734
Skupni prirast1783.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih19775.972
Število učencev v osnovnih šolah344159.508
Število dijakov (po prebivališču)17182.267
Število študentov (po prebivališču)249107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)2.040835.039
Število zaposlenih oseb1.210747.194
Število samozaposlenih oseb19387.845
Število registriranih brezposelnih oseb283100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)1.221,081.494,88
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)811,39966,62
Število podjetij334165.595
Prihodek podjetij (1.000 EUR)174.53386.705.208
Število stanovanj, stanovanjski sklad1.880844.349
Število osebnih avtomobilov2.6201.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)2.156796.413

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Kazalniki za občino za leto 2010ObčinaSlovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118101
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)32,4-0,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)37,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,6
Indeks staranja119117
Indeks staranja za ženske161146
Indeks staranja za moške8590
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,210,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)12,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)11,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,258,8
Število stanovanj, stanovanjski sklad (na 1.000 prebivalcev)382412
Tri- ali večsobna stanovanja, stanovanjski sklad (% med vsemi stanovanji)5755
Povprečna površina stanovanj, stanovanjski sklad (m2)7678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)5352
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,48,2
Komunalni odpadki (kg/preb)450389
 
A+ A-
  Ime Šifra
Občina Prebold 174
Statistična regija Savinjska 4
Upravna enota Žalec 62
Prebold je občina v Spodnje Savinjski regiji, znani predvsem po hmeljarstvu. Z namenom ohranjanja bogate kulturne dediščine je občina Prebold pripravila in razglasila ''Muzejsko zbirko Prebold skozi čas'' za spomenik lokalnega pomena.

Občina Prebold je del savinjske statistične regije. Meri 41 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 145. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 4.800 prebivalcev (približno 2.400 moških in 2.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 105. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 118 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,8 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 32,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 37,2 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 197 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 340 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 51 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %.

Vsak 20. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.762 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 382 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 76 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 450 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 61 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glej tudi:
- Občina Prebold
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.
Podatki za leto 2010ObčinaSlovenija
Površina km24120.273
Število prebivalcev4.7882.049.261
Število moških2.3771.014.716
Število žensk2.4111.034.545
Naravni prirast233.734
Skupni prirast1783.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih19775.972
Število učencev v osnovnih šolah344159.508
Število dijakov (po prebivališču)17182.267
Število študentov (po prebivališču)249107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)2.040835.039
Število zaposlenih oseb1.210747.194
Število samozaposlenih oseb19387.845
Število registriranih brezposelnih oseb283100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)1.221,081.494,88
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)811,39966,62
Število podjetij334165.595
Prihodek podjetij (1.000 EUR)174.53386.705.208
Število stanovanj, stanovanjski sklad1.880844.349
Število osebnih avtomobilov2.6201.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)2.156796.413
O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.