:: Statistični urad Republike Slovenije - Kako pogosta so enaka imena naselij in ulic? ::
 
 
 
 
 
Največja naselja po številu prebivalcev
Izbrano naselje: LJUBLJANA

Izbrano naseljeIzbrano naselje    Druga istoimenska naseljaDruga istoimenska naselja


Podatki o izbranem naselju

LJUBLJANA (občina LJUBLJANA)
Število prebivalcev258.873
Število moških122.728
Število žensk136.145
Površina naselja, km2163,8
Gostota prebivalstva, preb/km21.581
Število družin72.892
Število gospodinjstev100.399
Povprečna velikost gospodinjstev2,6
Število stanovanj109.953
Vira podatkov: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, SURS in Register prostorskih enot, GURS


2012201320142015
Število prebivalcev272.554274.826277.554278.789
Število moških130.742131.678132.791133.603
Število žensk141.812143.148144.763145.186
Površina naselja, km2163,8163,8163,8163,8
Gostota prebivalstva, preb/km21.6641.6781.6951.702
Teritorialne spremembe naselja
 • Naselja Jarše - del, Ježica, Kleče, Savlje, Stožice in Tomačevo se v celoti priključijo naselju Ljubljana in s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja, 1974.
 • Naselje Jarše v občini Ljubljana Moste-Polje zgubi dodatek del, ker se je preostali del naselja Jarše v občini Ljubljana Bežigrad priključil naselju Ljubljana - del v občini Ljubljana Bežigrad, 1974.
 • Naselja Podutik - del, Glinica, Kamna Gorica, Dolnice - del in Šentvid se priključijo k naselju Ljubljana - del, ki je bil v občini Ljubljana Šiška in s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja, 1974.
 • K naselju Ljubljana se v celoti priključijo naslednja naselja: Črnuče, Dobrava pri Črnučah, Ježa in Nadgorica. Vsa priključena naselja s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja, 1979.
 • Naselje Sv. Jakob ob Savi se preimenuje v naselje z imenom Šentjakob ob Savi, 1979.
 • Naselja Bizovik, Dobrunje,Fužine, Hrastje, Jarše, Obrije, Polje, Slape, Sneberje, Sostro, Spodnja Hrušica, Spodnja Zadobrova, Spodnji Kašelj, Studenec,Šmartno ob Savi, Vevče, Zadvor, Zalog, Zavoglje, Zgornja Hrušica, Zgornja Zadobrova in Zgornji Kašelj se priključijo naselju Ljubljana - del v občini Ljubljana Moste-Polje in s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja, 1982.
 • Naselji Kozarje in Podutik - del se priključita naselju Ljubljana - del v občini Ljubljana Vič-Rudnik in s tem prenehata obstajati kot samostojni naselji, 1982.
 • Naselji Tacen in Šmartno pod Šmarno goro se priključita naselju Ljubljana - del v občini Ljubljana Šiška in s tem prenehata obstajati kot samostojni naselji, 1983.
 • Naselja Babna Gorica, Sela pri Rudniku in Srednja vas se v celoti priključijo naselju Ljubljana - del, ki je bilo v občini Ljubljana Vič-Rudnik in s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja, 1983.
 • K naselju Ljubljana se priključijo naslednja naselja: Ljubljana - del, ki je bilo v občini Ljubljana Bežigrad, Ljubljana - del, ki je bilo v občini Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana - del, ki je bilo v občini Ljubljana Šiška in Ljubljana - del, ki je bilo v občini Ljubljana Vič-Rudnik. S tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja in naselje Ljubljana s tem ni več deljeno naselje.
 • Naselji Podgorica pri Črnučah in Šentjakob ob Savi se priključita naselju Ljubljana in s tem prenehata obstajati kot samostojni naselji, 1984.
 • Del naselja Ljubljana - del, ki je bil v občini Ljubljana Bežigrad, se priključi k naselju Ljubljana - del v občini Ljubljana Moste-Polje, 1984.
 • Iz naselja Podsmreka - K. o. Podsmreka se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana, preostali del naselja Podsmreka - K. o. Podsmreka še naprej obstaja kot samostojno naselje, 1984.
 • Iz naselja Brest, ki je v občini Ig, se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana - del. Preostali del naselja Brest še naprej obstaja kot samostojno naselje, 1987.
 • Iz naselja Iška Loka, ki je v občini Ig, se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana - del. Preostali del naselja Iška Loka še naprej obstaja kot samostojno naselje, 1987.
 • Iz naselja Matena, ki je v občini Ig, se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana - del. Preostali del naselja Matena še naprej obstaja kot samostojno naselje, 1987.
 • Iz naselja Ljubljana se izloči del, ki se priključi k naselju Besnica, 2004.
Vira podatkov: SURS, GURS
Stanja: 1. 1. posameznega leta.

 

© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.