:: Statistični urad Republike Slovenije - Kako pogosta so enaka imena naselij in ulic? ::
 
 
 
 
 
Kako pogosta so enaka imena naselij in ulic?
 
Vpišite ime naselja ali ulice in izberite iskalna kriterija:Pomoč
Kako iskati po bazi?
V iskalnik vpišete ime (celo ali le del imena) za želeno naselje ali ulico. Rezultat iskanja se pojavi v dveh oblikah – tabelarično in grafično. Potem izberete želeno naselje ali ulico preko tabele ali karte in v naslednjem koraku se vam izpišejo osnovni statistični podatki.
 

Izbrani pregledi naselij

Izbrani pregledi ulic

Pojasnilo o bazi teritorialnih enot 

Uporabniki lahko na preprost način izveste naslednje informacije in podatke:

  • koliko naselij in ulic v Sloveniji ima enako ime in kolikokrat se posamezno ime ponovi;
  • kje so prostorsko locirana naselja ali ulice, po katerih povprašujete;
  • v katero občino sodi naselje; v katero občino in naselje sodi ulica;
  • osnovne podatke o naseljih, po katerih povprašujete (število prebivalcev, število moških, število žensk, gostota prebivalstva, površina naselja, število družin, število gospodinjstev, povprečno število članov v gospodinjstvu, število stanovanj);
  • koliko hišnih številk je v ulicah, po katerih povprašujete;
  • podatke in pojasnila o teritorialnih spremembah naselij;
  • podatke o največjih in najmanjših naseljih.

V bazi imen teritorialnih enot so zajeta vsa naselja (6.035) in ulice (10.368) v Sloveniji in sicer po stanju 1. 1. 2015.

Vir za imena naselij, ulic in število hišnih številk ter podatke o površinah je Register prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije.
Vir za podatke o prebivalstvu za izbrano naselje v prvi preglednici je Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, katerega izvajalec je bil Statistični urad Republike Slovenije.
Vir za podatke o prebivalstvu za izbrano naselje v drugi preglednici za stanja 1. 1. posameznega leta je Statistični urad Republike Slovenije.


 

© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.