Najpogostejša imena po statističnih regijah

V kateri regiji je vaše ime pogosto?

Moški Ženske
statistična regija ime število ime število
Pomurska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Jožef 2.774 Marija 4.700
2 Franc 2.316 Ana 1.596
3 Štefan 2.026 Terezija 842
4 Janez 1.272 Irena 817
5 Anton 1.135 Majda 640
Podravska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Franc 5.043 Marija 9.722
2 Ivan 3.774 Ana 3.801
3 Jožef 3.345 Irena 1.967
4 Anton 2.995 Maja 1.962
5 Janez 2.675 Jožica 1.860
Koroška

Razširjeni prikaz za regijo
1 Ivan 1.060 Marija 2.564
2 Franc 902 Ana 830
3 Jožef 840 Irena 482
4 Anton 706 Jožefa 452
5 Janez 649 Andreja 431
Savinjska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Franc 3.674 Marija 7.296
2 Ivan 3.086 Ana 3.192
3 Anton 2.491 Irena 1.540
4 Jožef 2.285 Maja 1.436
5 Janez 2.013 Jožefa 1.403
Zasavska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Franc 776 Marija 1.525
2 Janez 635 Ana 689
3 Ivan 542 Maja 376
4 Anton 478 Mojca 356
5 Jože 476 Irena 317
Posavska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Jože 1.412 Marija 2.445
2 Franc 1.372 Ana 1.181
3 Ivan 1.038 Jožica 640
4 Anton 954 Jožefa 606
5 Martin 699 Martina 469
Jugovzhodna Slovenija

Razširjeni prikaz za regijo
1 Jože 2.850 Marija 4.392
2 Anton 2.130 Ana 2.217
3 Janez 2.014 Jožica 1.176
4 Franc 1.887 Maja 1.000
5 Marko 1.315 Anica 901
Osrednjeslovenska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Janez 6.724 Marija 12.299
2 Marko 5.168 Ana 6.716
3 Andrej 4.780 Maja 4.356
4 Franc 4.387 Mojca 3.498
5 Luka 4.099 Nina 3.317
Gorenjska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Janez 3.652 Marija 5.966
2 Franc 2.232 Ana 2.734
3 Marko 1.800 Maja 1.453
4 Anton 1.576 Mojca 1.308
5 Andrej 1.573 Irena 1.207
Primorsko-notranjska

Razširjeni prikaz za regijo
1 Franc 672 Marija 1.292
2 Anton 606 Ana 584
3 Janez 587 Ivana 315
4 Ivan 509 Maja 304
5 Marko 427 Irena 296
Goriška

Razširjeni prikaz za regijo
1 Ivan 1.269 Marija 2.683
2 Marko 1.103 Ana 1.349
3 Andrej 949 Mojca 666
4 Jožef 934 Irena 659
5 Matej 846 Maja 629
Obalno-kraška

Razširjeni prikaz za regijo
1 Marko 985 Marija 2.087
2 Andrej 787 Ana 1.048
3 Ivan 740 Maja 631
4 Igor 659 Nataša 629
5 Boris 623 Irena 594
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS