Najpogostejša dvojna imena po spolu

Ali se vaše ime nahaja med 100 najbolj pogostimi dvojnimi imeni?

Moški Ženske
ime število ime število
1 Žan Luka 145 Ana Marija 1.145
2 Peter Pavel 43 Marija Magdalena 396
3 Franc Branko 35 Marija Ana 385
4 Franc Jožef 30 Marija Majda 69
5 Branko Franc 27 Ivana Marija 67
6 Žan Mark 27 Marija Terezija 67
7 Anton Zvonko 24 Marija Jožefa 64
8 Jan Luka 24 Nada Marija 58
9 Valentin Zdravko 23 Jožefa Marija 56
10 Alojz Slavko 20 Marija Mojca 53
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS