Najpogostejša imena po spolu

Ali se vaše ime nahaja med 200 najbolj pogostimi imeni?

Moški Ženske
ime število ime število
1 Franc 24.330 Marija 56.971
2 Janez 21.406 Ana 25.937
3 Ivan 17.851 Maja 13.477
4 Anton 17.755 Irena 12.171
5 Marko 17.142 Mojca 11.336
6 Andrej 16.864 Mateja 10.404
7 Jožef 15.768 Nina 10.230
8 Jože 14.278 Nataša 10.074
9 Marjan 12.315 Andreja 9.390
10 Peter 12.309 Barbara 9.384
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS