Najpogostejše kombinacije imena in priimka

Ali se kombinacija vašega imena in priimka nahaja med 200 najbolj pogostimi kombinacijami?

Moški Ženske
kombinacija število kombinacija število
1 Jožef Horvat 192 Marija Novak 341
2 Franc Novak 153 Marija Horvat 332
3 Janez Novak 146 Marija Krajnc 184
4 Franc Horvat 140 Marija Potočnik 179
5 Jože Novak 116 Ana Novak 176
6 Anton Novak 115 Marija Zupančič 167
7 Andrej Novak 112 Marija Kovačič 160
8 Štefan Horvat 109 Marija Kos 132
9 Ivan Novak 109 Marija Mlakar 129
10 Marko Novak 108 Marija Golob 128
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS