Najpogostejši priimki

Ali se vaš priimek nahaja med 200 najbolj pogostimi priimki?

Priimek Število
1 Novak 11.073
2 Horvat 9.561
3 Kovačič 5.569
4 Krajnc 5.496
5 Zupančič 5.022
6 Potočnik 4.703
7 Kovač 4.651
8 Mlakar 3.904
9 Kos 3.862
10 Vidmar 3.836
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS