Prebivalci po dnevih rojstva

Dan v tednu Število Delež (%)
Ponedeljek 302.196 14,6
Torek 297.375 14,4
Sreda 300.667 14,6
Četrtek 302.526 14,6
Petek 304.686 14,7
Sobota 282.782 13,7
Nedelja 275.663 13,3
Skupaj 2.065.895 100,0
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS